Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Ondanks enorme uitdagingen, is de regering van Curaçao toegewijd om de onderwerpen die van belang zijn voor het land aan te pakken. Op interministeriële en integrale wijze wordt samengewerkt om belangrijke beslissingen te nemen.

F01 STATEN Militair ceremonieel 1Dat waren de woorden van gouverneur Lucille George-Wout gisteren ter ere van de opening van het nieuw parlementair jaar 2018-2019. In haar toespraak stond de gouverneur uitgebreid stil bij de financiële en economische uitdagingen waarmee Curaçao te kampen heeft. Het eiland is nu op een beslissend punt beland waarbij meer dan ooit moet worden geïnvesteerd om nieuwe banen te creëren en steun te bieden aan zwakkeren binnen de gemeenschap, aldus de gouverneur. ,,We moeten investeren, investeren en investeren.”
,,Naast de acties die op korte termijn plaatsvinden, is de regering toegewijd aan het nemen van fundamentele en noodzakelijke keuzes. Geen beslissingen die slechts een tijdelijke oplossing bieden, maar die ook op lange termijn een toekomst en perspectief bieden aan álle inwoners van Curaçao”, aldus de gouverneur tijdens haar rede. Om dit te bereiken heeft de regering - het kabinet-Rhuggenaath - een integraal en uitgebreid plan om op structurele wijze de openbare financiën van het Land Curaçao, de procedures en het functioneren van het ambtenarenapparaat en de economische sectoren te verbeteren. ,,Het streven hierbij is dat de landsbegroting gebalanceerd is en de regering middelen heeft om het beleid - onder andere het sociale beleid - uit te voeren; dat de regering de nodige investeringen kan doen en economische activiteit kan faciliteren; een snel en efficiënt ambtenarenapparaat dat optimaal functioneert en gericht is op de toekomst.”
De regering blikt terug op een onrustige periode, maar benadrukt dat ze altijd beschikbaar is om om de tafel te zitten, te luisteren en in dialoog te gaan om nader tot elkaar te komen en de regering hier zoveel mogelijk bij te betrekken, aldus de gouverneur. ,,Het fundamentele principe blijft dat we met vertrouwen in elkaar en #huntu iedere uitdaging aan kunnen en dit kunnen omzetten in mogelijkheden.”

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).