Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het elektronisch toezicht (ET), oftewel de enkelband, is effectief en heeft zijn vruchten afgeworpen binnen het jeugdstrafrecht op Curaçao. Bovendien is het vele malen goedkoper dan een gevangenisstraf.

enkelbandDat blijkt uit het jaarverslag van de stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), die het ET voor minderjarige verdachten en daders inzet als onderdeel van de jeugdreclassering. Van 2014 tot en met 2017 zijn er in totaal 32 jongere criminelen aan het ET gekoppeld, waarvan er vier gerecidiveerd hebben. Het merendeel - 28 deelnemers van het ET-programma - heeft dus niet gerecidiveerd.
Dit komt volgens ET-coördinator Jan de Jonker mede doordat bij de enkelband niet alleen een strafaspect aanwezig is, maar er tegelijkertijd wordt gewerkt aan de rehabilitatie en de integratie in de maatschappij. ,,Het gaat immers niet alleen om vergelding en afschrikking, maar ook om het weer op gang brengen van de participatie van jongeren in zo veel mogelijk contexten. Door het gps-monitoringsysteem kan stichting AJJC zelf monitoren of de jeugdige onder ET naar school is gegaan, naar werk, sport of andere afspraken.”
In tegenstelling tot een gevangenisstraf waarbij de jongeren gedurende de opsluiting in een criminele omgeving leven. Een celstraf is misschien een zwaardere straf, maar niet zozeer beter. Het zorgt volgens De Jonker bijvoorbeeld voor socialisatie met andere criminelen binnen de gevangenis en voor vervreemding van de buitenwereld. Hierdoor verliest een jongere de belangrijke sociale banden met de sociale wereld, familie en school, terwijl deze banden belangrijk zijn om criminele activiteiten tegen te gaan, zo legt de coördinator uit.
Bovendien is de enkelband ook nog eens goedkoper dan een ‘klassieke’ gevangenisstraf. In het jaarverslag wordt uitgelegd dat AJJC een vast maandelijks bedrag krijgt van het ministerie van Justitie, ongeacht het aantal deelnemers aan het ET-programma. Dit bedrag is per maand 18.565 gulden. De gevangenis kost per persoon om en nabij 300 gulden per dag, exclusief personeelskosten, onderhoud en andere indirecte kosten. Per persoon is dit 9.000 gulden per maand. Een snelle rekensom leert dat één persoon met een enkelband duurder uitkomt, maar dat er al ‘winst’ behaald wordt met twee ET-deelnemers.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.