Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD), voorzitter van de Rijksministerraad (RMR), heeft van het College financieel toezicht (Cft) een schrijven ontvangen waarin de toezichthouder formeel aangeeft ‘zich ernstige zorgen te maken over de financiële situatie van Curaçao’.

cftDe brief is van 5 september jongstleden en in handen van het Antilliaans Dagblad. ,,Al geruime tijd kampt Curaçao met een tekortschietend financieel beheer, en worden incidentele opbrengsten gebruikt om structurele kosten te dekken. Ook is er onvoldoende sturing op voorgenomen besparingsmaatregelen en is er sprake van een negatieve economische ontwikkeling. Curaçao is in onvoldoende mate in staat gebleken deze problemen het hoofd te bieden.”
Aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus in zijn brief aan Rutte. De situatie is nu dusdanig dat het college de voorzitter van de RMR op basis van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) informeert. Op deze manier geeft het Cft uitvoering aan wat het op 29 augustus al liet weten aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, namelijk dat de Rijksministerraad zal worden geïnformeerd.
Hiermee en met het advies van het Cft op de begrotingswijziging 2018 en de uitvoeringsrapportage over de eerste helft van 2018 ‘is de eerste stap gezet in een hoor en wederhoortraject’, meldt voorzitter Gradus aan premier Rutte. Curaçao wordt in dit traject in de gelegenheid gesteld duidelijk te maken dat alsnog aan de normen van de rijkswet kan worden voldaan.
,,Als Curaçao daar na afloop van het hoor en wederhoortraject naar het inzicht van het Cft niet in is geslaagd, zal de RMR worden bericht. Dit bericht kan worden voorzien van het advies tot het geven van een aanwijzing.”
De regering Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN), die medio 2017 aantrad, moet ‘alternatieve maatregelen’ presenteren die ‘ten minste’ tot 82 miljoen gulden extra opbrengsten of lastenverlagingen leiden.
,,Het is van groot belang dat Curaçao overgaat tot het nemen van de noodzakelijke stappen om te voorkomen dat de financiële problematiek verder verslechtert en opnieuw niet aan de normen van de Rft wordt voldaan.” Opnieuw in 2018, nadat 2017 met een tekort is afgesloten van bijna 117 miljoen.
Het Cft heeft Curaçao opgeroepen om met voortvarendheid te werken aan structurele oplossingen om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen. ,,Het spreekt voor zich dat de economische omstandigheden van Curaçao hierbij een complicerende factor vormen. Recent nog is de groeiverwachting voor 2018 fors neerwaarts bijgesteld naar een krimp van 1,6 procent.” Dit heeft gevolgen, ook op andere vlakken zoals sociale lasten en premies en de werkloosheidsuitgaven.
De regering dient vóór 12 september het Cft mee te delen op welke wijze rekening wordt gehouden met de aanbevelingen. Als de regering dit nalaat, bericht het Cft hierover binnen veertien dagen aan de regering en de Staten. Als na zeven dagen na deze berichtgeving naar het oordeel van het Cft sprake blijft van een begroting die geheel of ten dele niet voldoet aan de normen, bericht het college de RMR hierover. Mogelijk vergezeld van advies tot een aanwijzing.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.