Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De directeur van Scarlet, de in Nederland geboren Paul Gelderloos (65), is onlangs door de civiel rechter in eerste aanleg persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een schuld aan Digicel van ruim 1,5 miljoen (1.552.017,60) gulden.

scarletnewDigicel verweet de directeur een onrechtmatige daad te hebben gepleegd en stelde hem persoonlijk aansprakelijk voor het lange tijd doen van betalingstoezeggingen die niet werden nagekomen. Er zou door de directeur dat Scarlet een financiering zijn aangetrokken waarmee de schuld aan Digicel zou kunnen worden afgelost. ,,Die financiering is er echter nooit van gekomen. Intussen bleef Digicel haar diensten verlenen”, aldus de uitleg in het vonnis waarin eerst is stilgestaan bij de vraag of de directeur wel persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Zich baserend op jurisprudentie stelt het gerecht: ,,Het gaat om de vraag of de directeur wist of redelijkerwijze behoorde te weten dat Scarlet niet aan haar betalingsverplichtingen jegens Digicel kon voldoen.” Vervolgens concludeert de rechter: ,,In de kern gaat het erom dat de directeur in de periode juni 2015 tot 20 januari 2017 telkens betalingstoezeggingen heeft gedaan die nooit zijn nagekomen. Volgens zijn verweer heeft hij vertrouwd op financieringstoezeggingen van een private partij. Uit de door de directeur ingebrachte documenten van en namens die partij blijkt dat de financiering maar niet kwam terwijl de directeur niettemin doorging met het doen van betalingstoezeggingen aan Digicel. Met Digicel is het gerecht van oordeel dat die financieringstoezeggingen ongeloofwaardig zijn, zowel gelet op het toegezegde miljardenbedrag (elders in het vonnis wordt een bedrag genoemd van 4.800.000.000 euro, red.) de tijdsduur, het niet nakomen van de beloften en de obscuriteit van een andere entiteit en coöperatie, waarvan de directeur niet uitlegt wat dit nu voor entiteiten zijn. Omdat Scarlet kennelijk niet uit de gewone bedrijfsexploitatie voldoende middelen kon putten om Digicel te betalen, is de conclusie dat de directeur, door te blijven vertrouwen op de financieringstoezeggingen, wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat Scarlet niet aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. De directeur kan daarvan een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt omdat hij als bestuurder beter had moeten weten dan op de financieringstoezeggingen van voormelde obscure partijen te vertrouwen. Het gerecht concludeert dat de directeur onrechtmatig tegenover Digicel heeft gehandeld en gehouden is de door Digicel ondervonden schade te vergoeden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).