Hoge Raad krijgt advies AG: Houd vonnis Hof in stand
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De eerdere veroordelingen van oud-premier Gerrit Schotte (MFK) en zijn partner Cicely van der Dijs door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao en later het Gemeenschappelijk Hof, dienen in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Edwin Bleichrodt in zijn conclusie aan de Hoge Raad in Den Haag.

schotte1De Hoge Raad is de laatste mogelijkheid om een eerdere uitspraak aan te vechten. Indien de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt en de uitspraak van het Hof in stand laat, wordt het eerdere vonnis onherroepelijk en kan de straf tegen Schotte en Van der Dijs direct worden uitgevoerd.
Tegenover het Antilliaans Dagblad uit een woordvoerder van de Hoge Raad de verwachting dat de Hoge Raad zich binnen een termijn van zes tot zeven weken over de strafzaak-Babel uitspreekt.
Op het verzoek van deze krant aan Schotte om een reactie, laat de oud-premier weten dat het ‘een omvangrijk pakket betreft’. ,,Onze advocaten zijn bezig het te analyseren. Zij hebben de gelegenheid om binnen twee weken hun commentaar te geven aan de Hoge Raad.”
In de conclusie van de advocaat-generaal wordt uitvoerig verslag gedaan van de behandeling van de zaak tegen Schotte en Van der Dijs - die de naam Babel heeft gekregen - in zowel eerste aanleg als hoger beroep. Onder andere wordt hierin melding gemaakt van het feit dat Schotte, anders dan in eerste aanleg, in hoger beroep een verklaring heeft afgelegd. ,,Uit de verklaring blijkt echter dat de verdachte niet inziet dat hij ontoelaatbaar heeft gehandeld”, aldus de advocaat-generaal. ,,De verklaring geeft het Hof daarom geen aanleiding om af te wijken van het oordeel van de eerste rechter dat er een reëel risico op herhaling bestaat.”
In zijn advies aan de Hoge Raad bespreekt Bleichrodt de aangevoerde cassatieklachten uitvoerig en komt tot de conclusie dat géén van de veertien cassatiemiddelen in de zaak van Schotte en de zeven cassatiemiddelen in de zaak van Van der Dijs leidt tot vernietiging van de uitspraken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.