Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De taskforce Ongedocumenteerden heeft een crisisplan opgesteld voor het geval de situatie in Venezuela escaleert en leidt tot een extreme stroom van Venezolanen naar Curaçao. Dit laat het ministerie van Justitie in een schriftelijke verklaring weten.

illegale Venezolanen CustomDe regering verklaart daarin zich bewust te zijn van de zorgwekkende situatie in Venezuela en deze op de voet te volgen. Een speciaal ingestelde taskforce vergadert regelmatig om alle ontwikkelingen rondom de ongedocumenteerden te volgen.
In de verklaring herhaalt het ministerie de positie van Curaçao als het gaat om de toestroom van illegalen, namelijk dat het eiland solidair maar realistisch is. Curaçao biedt op grond van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bescherming aan mensen die naar het eiland komen en niet naar hun land terug kunnen keren omdat hun leven op het spel staat of omdat zij het risico lopen gemarteld te worden. Aan de andere kant houdt Curaçao vast aan het toelatings- en uitzettingsbeleid, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Venezolanen die hun land tijdelijk willen verlaten vanwege de huidige situatie. Curaçao verklaart solidair te zijn maar kan een grote toestroom van buitenlanders niet aan vanwege de kleinschaligheid en de sociaaleconomische situatie van het eiland. Volgens de verklaring hebben zelfs grote landen in de regio die voorheen Venezolanen opvingen, nu restricties voor hun toelating.
De verklaring van het ministerie is bedoeld om het bekende regeringsstandpunt nog eens voor het voetlicht te brengen. Zo wordt herhaald dat het land het Verdrag voor de Vluchtelingen niet heeft getekend. Om die reden kan men hier geen asiel aanvragen. Asiel verlenen betekent namelijk dat het land een buitenlander adopteert en zorgdraagt voor diens veiligheid, huisvesting, gezondheid, werk en welzijn. Op grond van de sociaaleconomische situatie van het eiland heeft Curaçao dit verdrag niet getekend. Nederland, Aruba en de BES-eilanden hebben dat wel gedaan. Het feit dat Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk en dat Nederland wel het verdrag tekende, betekent niet dat het land verplicht is om asielzoekers op te nemen.
Curaçao heeft wel het EVRM getekend. Volgens dit verdrag mogen mensen niet gemarteld, mishandeld of gestraft worden of op een inhumane, denigrerende manier worden behandeld. Dit houdt in dat een persoon die bij terugkeer naar zijn land het risico loopt dat hij bijvoorbeeld gemarteld wordt, niet teruggestuurd mag worden. Het land heeft daarvoor een procedure ingesteld: de vreemdeling die bescherming wil van Curaçao, moet dat direct bij aankomst aan de grens aan de autoriteiten melden en bij geen enkele andere instantie.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).