Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) heeft bij het ministerie van Onderwijs een plan ingediend om volgend schooljaar een opleiding voor Secundair Beroepsonderwijs (SBO) te starten. Ook is een verzoek voor een derde school voor funderend onderwijs (fo) ingediend, die op Brakkeput gehuisvest moet worden, alsook een verzoek voor het ontwikkelen van een programma dat gericht is op drop-outs.

VPCO viert 65 jaar CustomDat blijkt uit een schriftelijke verklaring van VPCO. De vereniging geeft een toelichting op de keuze om een SBO-opleiding aan te bieden. Een van de redenen is dat de vereniging scholen wil hebben met een breed onderwijsaanbod. Tot nu toe kunnen leerlingen van de VPCO niet doorstromen naar een protestants-christelijke SBO. Met een eigen SBO kan de vereniging een doorlopende lijn creëren in het beroepsonderwijs. Op die manier kunnen leerlingen veel langer worden gevormd en klaar worden gestoomd voor de arbeidsmarkt, aldus de verklaring.
Bij de nieuwe SBO zullen zeven opleidingen worden aangeboden: kok, zelfstandig werkende kok, zelfstandig werkende gastheer/gastvrouw, sport- en bewegingsleider, coördinator sport en bewegen, medewerker facilitaire dienstverlening en autotechnicus. De vereniging heeft, voordat de opleidingen zijn gekozen, overleg gevoerd met de verschillende bedrijfssectoren. Op verzoek van het bedrijfsleven zullen de opleidingen worden aangeboden volgens het systeem van ‘lerend werken’ en ‘werkend leren.’ Bij ‘werkend leren’ zijn de leerlingen voor het grootste deel van de tijd bij een bedrijf en gaan zij één dag in de week naar school. Bij ‘lerend werken’ zijn de leerlingen voor het grootste deel op school. Tijdens de stageperiode zullen de leerlingen van ‘lerend werken’ meerdere dagen in de week stage lopen.
Met het speciale programma voor drop-outs wil de vereniging haar maatschappelijke plicht vervullen, aldus de verklaring. Directeur Magaly Van der Bunt-George geeft in gesprek met deze krant een toelichting op het programma: ,,Als protestants-christelijke school hebben wij een maatschappelijk verantwoordelijkheid. Wij willen de drop-outs een tweede kans geven. Ons plan is een programma op te stellen voor een algemeen basisniveau, dat wil zeggen niveau 1 van het SBO. De bedoeling is dat de leerlingen die dit programma volgen in het eerste jaar een algemene vorming krijgen, waarin ze bepaalde vaardigheden wordt bijgebracht. Na dat algemene jaar kan een leerling kiezen voor een van de richtingen die wij op een hoger SBO-niveau aanbieden.” Het speciale programma moet nog opgesteld worden. Volgens Van der Bunt-George is het de bedoeling om bij de eerste lichting 24 drop-outs te plaatsen.
Bij de Marnixschool en de Dr. Albert Schweitzerschool, de huidige twee scholen voor het funderend onderwijs, hebben de aanmeldingen dit jaar de beschikbare plaatsen fors overstegen. Tussen de 300 en 400 leerlingen konden niet op een van deze twee scholen worden geplaatst. Voor de vereniging is dat het bewijs dat er een groeiende vraag is naar hun fo-scholen. De twee scholen voor het funderend onderwijs zijn populair omdat de leerlingen over het algemeen ver boven het gemiddelde scoren. De derde school voor het funderend onderwijs wordt meertalig, de drie officiële talen krijgen daar een prominente rol. De vereniging wil de derde school voor funderend onderwijs op Brakkeput huisvesten omdat er daar in de buurt geen scholen zijn voor dit type onderwijs.
VPCO heeft in het eerste kwartaal van 2018 de aanvraag voor de bekostiging van een school voor funderend onderwijs, een SBO en het programma voor de drop-outs ingediend. De vereniging is in afwachting van een reactie van het ministerie.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).