Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao Color Events is door het gerecht aansprakelijk gesteld voor de schade die tijdens het Summer Fall Concert bij Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) aan het stadion is aangericht en veroordeeld tot de betaling aan Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) voor de kosten van herstel.

sdk CustomHet SDK-stadion was voorzien van een kunstgrasmat die in 2015 door de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij was aangelegd. Onder de kunstgrasmat was een drainagesysteem aangelegd. Color Events heeft ten behoeve van het Summer Fall Concert, dat op 26 november 2016 in het stadion werd georganiseerd, - na overleg met FDDK - een plastic beschermvloer op de kunstgrasmat geplaatst ter bescherming tegen het gewicht van de bezoekers van het evenement. De beschermvloer had kleine gaatjes ten behoeve van de doorloop van vloeistof. Bij de op- en afbouw van het evenement is door Color Events gebruik gemaakt van gemotoriseerde voertuigen en na het evenement is schade geconstateerd aan de kunstgrasmat. Uit een onderzoek door schade-expert Cunningham & Lindsey is vastgesteld dat de schade was veroorzaakt door motorrijtuigen, waaronder vorkheftrucks.
Hoewel FDDK - die verantwoordelijk is voor het beheer van het stadion - Color Events, bij brieven van 8 december 2016 en 24 april 2017, aansprakelijk heeft gesteld voor alle schade die aan het stadion is ontstaan, is de verzekeraar van Color Events niet overgegaan tot vergoeding van de schade omdat de schade door het gebruik van gemotoriseerde voertuigen is veroorzaakt, ‘hetgeen van dekking is uitgesloten’. Color Events zelf heeft aansprakelijkheid voor de schade afgewezen. Ondertussen is de kunstgrasmat vervangen; de totale herstelkosten bedroegen 717.949 gulden. FDDK vordert de kosten voor herstel terug op Color Events.
Bij vonnis van 3 september heeft het Gerecht in Eerste Aanleg de vordering van FDDK ten aanzien van Color Events deels toegewezen. Immers, zo stelt het gerecht: zowel FDDK als Color Events waren zich bewust van het feit dat de kunstgrasmat bescherming behoefde. FDDK heeft met de plastic beschermvloer ingestemd. ,,,Zonder nadere toelichting zijdens FDDK valt niet zonder meer in te zien dat er niet met gemotoriseerde voertuigen over de plastic beschermvloer mocht worden gereden”, aldus het gerecht. Color Events moet de helft van de gevorderde schade vergoeden, te weten zowel de kosten van herstel van het stadion als de inkomstenderving. Het gaat hierbij om de helft van 717.949 gulden (358.974,50 gulden), evenals 6.409 gulden vermenigvuldigd met het aantal maanden tussen 1 december 2016 en de datum waarop de schade aan het stadion is hersteld.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).