Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) heeft bekendgemaakt dat vrijgevestigde medici met onmiddellijke ingang de tarieven zullen hanteren die zij zélf gepast vinden.

medischDeze kosten worden direct bij de particulier verzekerden in rekening gebracht, die de verleende en te verlenen zorg - zowel voor consulten, ligdagen en verrichtingen - afnemen.
Dit melden de particuliere verzekeraars verenigd in de Curaçao and Bonaire Insurance Association (CBIA) in een persverklaring. De gemoederen zijn verhit tussen de VMSC enerzijds en de CBIA anderzijds, waarvan vooralsnog de particulier verzekerde klant de dupe is.
Begin 8 juni berichtte de CBIA over het eenzijdig besluit van de medisch specialisten (VMSC) om de tarieven voor consulten en verrichtingen per 1 september te verhogen. ,,Ook de huisartsen (Curaçaose Huisartsenvereniging, CHV) hebben een dergelijk besluit genomen. De CBIA heeft het besluit van VMSC en de CHV voorgelegd aan de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC).”
De FTAC heeft volgens de particuliere verzekeraars aangegeven dat zowel de VMSC als de CHV ‘in strijd handelen’ met de bepalingen van de Landsverordening inzake concurrentie door collectief prijsafspraken te maken.
De Vereniging Medisch Specialisten heeft daarop per brief van 15 augustus jongstleden de CBIA geïnformeerd dat op grond van datgeen de FTAC heeft bepaald al haar eerdere besluiten tot verhoging/wijziging van (maximum)tarieven voor consulten en verrichtingen worden ingetrokken.
Echter, tegelijkertijd is gesteld dat de vrijgevestigde medisch specialisten voortaan zélf de prijs zullen bepalen van de zorg aan particulier verzekerden. Particuliere verzekeraars zijn bijvoorbeeld Ennia, Guardian/Fatum, Nagico etc.
,,Voorts heeft de VMSC de medisch specialisten ook geïnstrueerd om geen garantstellingen van particuliere verzekeraars te accepteren.” Daarop concludeert de CBIA dat als gevolg van het besluit van de medisch specialisten particulier verzekerden ‘dus contant dienen te betalen’.
Hoewel de medisch specialisten de aangekondigde tariefsaanpassingen nog niet openbaar hebben gemaakt, zijn volgens de CBIA de eerste aanwijzingen die de particuliere verzekeraars hebben ontvangen dat de aangepaste tarieven aanzienlijk verhoogd zullen worden. ,,Zelfs meer dan de tarieven die aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in rekening worden gebracht”.
De verzekeraars wijzen erop eerder te hebben aangegeven mee te willen werken aan actualisering van de oude tariefafspraken die niet meer van deze tijd zijn. ,,Dit moet echter wel resulteren in redelijke tarieven.”
De CBIA heeft minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid verschillende keren benaderd om formeel het beleid en standpunt van de regering over deze materie te vernemen, maar de CBIA heeft hier nog geen reactie op ontvangen.
,,Door de ontstane situatie verwacht de CBIA dat zich in de praktijk de nodige strubbelingen zullen en kunnen voordoen en dat de particulier verzekerden er rekening mee moeten houden dat zij moeten bijbetalen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.