Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het bevreemdt stichting Schoon Milieu Curaçao (Smoc) dat de vraag, wat de (reële) economische impact is van de Isla-raffinaderij, nog steeds niet goed - cijfermatig onderbouwd - beantwoord kan worden, en ook dat het volstrekt onduidelijk is wat de Centrale Bank CBCS in haar jaarverslag met ‘refinery fee’ bedoelt.

smocDat schrijft Smoc-voorzitter Peter van Leeuwen aan premier Eugene Rhuggenaath (PAR), primair politiek verantwoordelijk voor de raffinage-industrie, minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur en minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling.
,,Duidelijkheid over de bijdrage van Isla is van groot belang, met name ook gezien uw wens om de bedrijfsvoering ook na 2019 voort te zetten. Kunt u dat toelichten?”, vraagt Van Leeuwen.
De stichting die opkomt voor een schoon milieu op het eiland herhaalt tevens eerder gedane verzoeken om informatie. ,,Wij begrijpen dat u het druk heeft, maar zouden graag uw reacties vernemen op de eerste twee onderwerpen van ons verzoek van 24 juli.” Het gaat over de veiligheid van Isla en de hindervergunning van de raffinaderij en van Curaçao Refinery Utilities (CRU), producent van stoom, stroom, luchtdruk en water ten behoeve van de Isla.
Wat de veiligheid betreft wijst Smoc erop dat in maart door de regering bekend is gemaakt dat de technische audit door de experts uit Rotterdam eind maart/begin april zou zijn afgerond. ,,Daarmee zouden ook, naar wij aannemen, vragen beantwoord worden uit ons verzoek tot tijdelijke stillegging van Isla van 23 januari 2018.”
Wat de hindervergunning Isla en CRU betreft schrijft Van Leeuwen: ,,Jeanine Constansia-Kook heeft ons op 3 augustus laten weten dat het uitblijven van een reactie van de heer Murray op onze vragen van 26 juni (inzake vergunning) en 14 juni (inzake hydraulisch minimum) het gevolg was van vakantie van de heer Murray. Wij begrepen dat hij inmiddels is teruggekeerd en onze vragen op korte termijn kan beantwoorden.” Gabriel Murray is directeur Landbouw, Milieu en Natuur.
De milieuorganisatie verzocht Murray om een reactie op de lage productie bij Isla, iets waarop Isla zelf nog niet reageerde. Aldus voorzitter Van Leeuwen. Zo vroeg Smoc of de betreffende overheidsdiensten op de hoogte zijn dat Isla ‘pech had’ met enkele buizen waardoor Isla niet lang geleden nog platlag. ,,Aangezien Isla niet reageert, stellen wij de vraag aan u: Hoe het mogelijk is dat Isla (Richard Colastica) tegenover de rechter verklaard heeft dat Isla niet veilig kan draaien onder het hydraulische minimumverwerkingsniveau van 195.000 olievaten per dag, terwijl vandaag (anoniem) bekend is gemaakt dat Isla op 29.000 vaten per dag draait?” Dat was juni dit jaar.
Wat de economische bijdrage van Isla betreft heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) ‘inmiddels keurig gereageerd’, vervolgt Smoc. ,,De meest recente gegevens waarover MEO beschikt blijken gebaseerd op 2014. MEO schat de bijdrage van Isla aan het bruto binnenlands product (bbp) op 5-9 procent en de ‘verwachte’ werkgelegenheid op 1.800-4.200 (direct plus indirect). Cijfers van de Centrale Bank CBCS (verkregen via PAR-minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) lieten eerder een bbp-bijdrage van 4,5 procent zien. De uitspraak van Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) - ‘Isla zorgt voor 1 miljard gulden in omloop’ - worden door MEO niet ondersteund, zoals te verwachten viel.” Zo schrijft voorzitter Van Leeuwen.
Isla was dinsdag onderwerp van debat tijdens een centrale commissievergadering van het Curaçaose parlement.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).