Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Oranjestad - Curaçao en Aruba hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend die ruimte biedt voor coöperatie tussen de landen op een aantal terreinen als taalbeleid, taalinfrastructuur, onderwijs in en van het Papiaments, onderwijs en onderzoek van Papiaments in het hoger onderwijs en wetenschap.

F03 Cur en Aru PapiamentsDat is op nationaal niveau. Op internationaal niveau zal er een gezamenlijke voordracht komen om ‘Papiamentu/Papiamento’ op te nemen op de lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed conform het Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Unesco.
Zo is vastgelegd door minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs en Cultuur van Curaçao en haar Arubaanse collega’s Rudy Lampe (RED) van Onderwijs en Xiomara Ruiz-Maduro (MEP) van Cultuur.
Tussen de buur(ei)landen is overeengekomen dat samengewerkt wordt ten aanzien van de taalinfrastructuur. ,,Een taalcorpus, zo ook dat van het Papiaments, bevat onderscheiden taalelementen, van klein naar groot gerangschikt, zoals klanken (fonemen), schrift (orthografie), woorddelen (morfologie), woorden (lexemen), zinnen (syntaxis) en teksten (discourse). Daarvan zijn spelling, woordenschat en grammatica de meest herkenbare onderdelen van de basis voor de gebruikers van onze taal.”
Bij het samenwerken van Curaçao en Aruba wat betreft de taalinfrastructuur valt te denken aan uitwisseling van kennis en techniek bij de aanleg en het beheer van een corpus van taalmateriaal met het oog op beschrijving van de verschillende taalvariaties en op het maken van toepassingen daarvoor voor taalgebruikers, zoals woordenlijsten, woordenboeken en andere hulpmiddelen, waaronder taalonderwijsmateriaal. Maar ook onderzoek naar genoemde onderscheiden elementen van de Papiamentse taal, literatuur en taalonderwijs; het bevorderen van de literatuur van het Papiaments door onder andere schrijfactiviteiten te stimuleren die leiden naar een hogere literaire productie, door het stimuleren van studie van literatuur en literatuurgeschiedenis, door onderzoek en het instellen van prijzen.
Voorts gemeenschappelijke contacten en samenwerking op het gebied van taalinfrastructuur met gebruikmaking van expertise van onder andere het Instituut voor de Nederlandse Taal, zoals vermeld in de Raamovereenkomst Taalunie en Aruba (november 2013) en met Curaçao (november 2017). Ook het organiseren van en deelname aan overleggen, conferenties en bijeenkomsten ter bevordering van het Papiaments.
,,Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een toenadering die zal resulteren in een versterkt taalonderwijs Papiaments op de eilanden dat een toename van schoolprestaties zal bewerkstelligen,” aldus het document, om er aan toe te voegen dat ‘dit niet betekent dat het taalonderwijsbeleid en het taalonderwijsmateriaal uniform dienen te zijn’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).