Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) deelt met klem mee dat bij verzekeraar Ennia een drastische terugloop van polissen ‘geenszins het geval is’.

ennia ,,Sinds het uitspreken van de noodregeling zijn minder dan 0,13 procent van de polissen geroyeerd (beëindigd).”
Aldus de CBCS. ,,Dit is een normaal volume aangezien er dagelijks polissen expireren.” De Centrale Bank, die sinds het uitspreken van de noodregeling begin juli en de kort daaropvolgende persconferentie geen mededelingen meer heeft gedaan over Ennia, laakt berichten in sommige media over een drastische terugloop van polissen bij Ennia.
,,De CBCS betreurt de onjuiste en tendentieuze berichtgeving in enkele media ten aanzien van Ennia, welke onterecht reputatieschade veroorzaakt met alle gevolgen van dien voor de onderneming”, aldus de Centrale Bank, die benadrukt dat sinds het door het gerecht uitspreken van de noodregeling de ontwikkelingen binnen Ennia ‘nauwlettend worden gevolgd door de CBCS’. Dat houdt in dat er op dagelijkse basis monitoring van de bedrijfsvoering plaatsvindt.
Zoals eerder aangekondigd, zal de CBCS zich ten tijde van de noodregeling voornamelijk richten op de herstructurering van Ennia om zodoende de belangen van de polishouders te kunnen waarborgen. Met de persverklaring die gisteren werd uitgestuurd wil de CBCS ‘nogmaals benadrukken dat onjuiste berichtgeving in de media onnodige maatschappelijk onrust met zich meebrengt, wat het herstructureringsproces kan hinderen’.
De CBCS geeft aan voornemens te zijn binnenkort een persconferentie te beleggen om informatie te geven over de stand van zaken ten aanzien van de noodregeling, die ‘conform planning verloopt’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).