Van een onze verslaggevers

Willemstad - Refineria Isla verklaarde gisteren bereid te zijn om de technische haalbaarheid te onderzoeken in het geval zou blijken dat een strategische partner nodig is.

isla Daarmee heeft raffinaderij de deur op een kier gezet voor eigenaar Refineria di Kòrsou.
Zo blijkt uit een schriftelijke bekendmaking van de Isla (volle dochtermaatschappij PdVSA) naar aanleiding van een bespreking tussen de raffinaderij en overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK). ,,Refineria Isla heeft van haar kant naar voren gebracht bereid te zijn om een evaluatie te maken van de technische haalbaarheid op het moment dat er concrete informatie is over onder ander het type ruwe olie en de beschikbare hoeveelheid”, valt daar letterlijk in te lezen.
Zoals bekend is overheids-nv RdK, eigenaar van de raffinaderij, bezig met een zoektocht naar een strategische partner. Eén voor een zogeheten ‘early step in’, dus de exploitatie van de raffinaderij op korte termijn, en één andere voor de exploitatie na 2019. De nv en het kabinet geven echter de voorkeur aan één partner die de exploitatie op de korte zowel de korte, als de lange termijn op zich neemt. RdK liet onlangs weten eind september een MoU met waarschijnlijk vier potentiële strategische partners te willen tekenen. Maar de Isla schrijft dat de noodzaak van een strategische partner nog moet blijken.
De raffinaderij schetst in de verklaring de stappen die nu genomen moeten worden met het oog op het leasecontract en de toekomst van de Isla. ,,Voor wat betreft de evaluatie van de contractuele aspecten en de besluitvorming heeft Refineria Isla Refineria di Kòrsou naar de autoriteiten van PdVSA in Venezuela verwezen.” Een ander interessant gegeven is dat de raffinaderij voorwaarden stelt wat de levering van de utiliteiten stoom, stroom, water en gecomprimeerde lucht door de CRU/BOO betreft en dat aan een eventuele deelname van een strategische partner verbindt.
,,Voordat er afspraken gemaakt kunnen worden over hoe een eventuele strategische partner te incorporeren, moeten er concrete afspraken zijn over de datum waarop de unit voor utiliteiten, CRU/BOO, weer optimaal kan opereren. De tijd is aangebroken om te besluiten hoe de nodige investeringen gedaan moeten worden om CRU/BOO weer in optimale operationele conditie te krijgen.”
De CRU valt onder verantwoordelijkheid van RdK. De laatste maanden heeft de raffinaderij periodes gehad waarin het plat lag doordat de CRU niet de utiliteiten kon leveren. Directeur Roderick van Kwartel van RdK verklaarde deze week dat de overheids-nv de aanschaf overweegt van een gasturbine van ruim 25 miljoen dollar om de levering van utiliteiten veilig te stellen.
,,Om optimaal te opereren moet de raffinaderij kunnen rekenen op de maximale productiecapaciteit van CRU/BOO. Utiliteiten vormen het hart van alle raffinaderijen en om die reden zijn zij uiterst belangrijk voor de continuïteit van Refineria Isla met of zonder een eventuele strategische partner”, aldus de Isla in de verklaring.
Aan het eind van de verklaring wordt het duidelijk dat Isla de wens heeft om de raffinaderij te blijven exploiteren. De verklaring vermeldt dat er op dit moment 28 studenten zijn die een opleiding volgen bij de bedrijfsschool van Isla. Dit ‘met het oog op de wens en bedoeling van Refineria Isla om de raffinaderij te blijven opereren’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).