Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) wil eind september een Memorandum of Understanding (MoU) tekenen met een van de acht potentiële partners die tot nu toe zijn geselecteerd.

pdvsa Op korte termijn wordt het aantal van potentiële kandidaten teruggebracht naar vier, zo heeft directeur Roderick van Kwartel van RdK tegenover deze krant verklaard. Volgens informatie waar deze krant over beschikt zou het aantal potentiële kandidaten inmiddels al zijn teruggebracht naar vier. Er is nog geen due diligence bij de potentiële kandidaten gehouden.
In gesprek met de potentiële strategische partners heeft RdK recent benadrukt dat Curaçao geen bankgarantie levert en dat de gegadigden zelf voor de levering van ruwe olie moeten zorgen. Ook is aan de partijen voorgelegd of zij bereid zijn om als dat nodig is achterstallig onderhoud aan de raffinaderij te plegen.
RdK heeft vanmiddag een gesprek met directeur Vanessa Flores van de Isla-raffinaderij. ,,Wij willen de Isla informeren wat de stand van zaken is van de zoektocht naar een strategische partner. Wij zijn uit respect en op grond van het leasecontract met PdVSA verplicht om dat te doen. In het gesprek zullen wij als RdK benadrukken dat beide partijen elkaar nodig hebben. Beide partijen hebben een gemeenschappelijk belang, namelijk dat de raffinaderij zo snel mogelijk weer operationeel wordt, ongeacht de partij die dat op zich neemt”, aldus Van Kwartel.
De Isla heeft sinds de beslagleggingen door ConocoPhilips in mei van dit jaar een groot probleem erbij gekregen. Door de beslaglegging zijn de afgelopen maanden geen tankers met ruwe olie naar Curaçao gekomen. Deskundigen op het gebied van olieraffinage verklaarden aan deze krant dat de beslagleggingen en de juridische gevolgen daarvan een probleem kunnen opleveren voor de nieuwe strategische partner die daarvoor dan ook een goede oplossing moet hebben. Een ander belangrijk aandachtspunt is de vraag in hoeverre de Isla/PdVSA bereid is om een derde partij toe te laten en wat de voorwaarden daarvoor zijn, en hoe de nieuwe strategische partner de rol van PdVSA in het geheel ziet.
De raffinaderij is het afgelopen jaar plat komen te liggen door problemen bij Curaçao Refinery Utilities (CRU). Door technische problemen was CRU niet altijd in staat om stoom, stroom, water en gecomprimeerde lucht aan de Isla te leveren. Eerder dit jaar was er sprake van dat RdK over zou gaan tot de aanschaf van packaged boilers voor de levering van utiliteiten. De overheids-nv is daar nu van afgestapt en richt zich op een investering van circa 25 miljoen dollar voor een gasturbine. Het voordeel van zo’n turbine is dat het terwijl het in productie is ook stoom levert aan de raffinaderij. De Raad van Commissarissen (RvC) van de overheids-nv moet nog een besluit nemen over de investering, aldus de directeur.
RdK en de regering hebben een voorkeur dat de strategische partner die op korte termijn de raffinaderij gaat exploiteren, dit ook na 2019 voortzet. Maar het is nog onduidelijk of dat gaat lukken. De overheids-nv is zich er bewust van dat een strategische partner die op korte termijn de raffinaderij gaat exploiteren eerst een return of investment wil. Dit zou kunnen betekenen dat de tijdelijke exploitant langer dan gepland de raffinaderij exploiteert.
In mei van dit jaar was een delegatie bestaande uit de Isla-bonden Apri, PWFC en RdK bij de directie van PdVSA in Venezuela op bezoek. PdVSA verklaarde toen bij monde van adjunct-directeur Guillermo Blanco bereid te zijn om te praten over een eventuele derde partner. In vervolggesprekken zouden de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen worden besproken. Die vervolggesprekken hebben tot nu toe niet plaatsgehad.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).