Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het jaar 2017 liet een lichte stijging zien van de instroom van het aantal strafzaken bij het Openbaar Ministerie: van 1.283 in 2016 tot 1.306 in 2017.

zakenom Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in het jaarverslag 2017. Dit jaarverslag is maandag aan minister Quincy Girigorie van Justitie aangeboden.
Hoofdofficier van justitie Heiko de Jong stelt dat hij het jaarverslag met gepaste trots presenteert, ‘omdat het OM in 2017 écht successen heeft geboekt om samen Curaçao veiliger en rechtvaardiger te maken’.
Het Openbaar Ministerie is de enige bevoegde instantie die strafzaken bij de strafrechter mag aanleveren. Het OM heeft de vrijheid om zaken die zich lenen voor vervolging te selecteren uit het (totale) aanbod van strafzaken en vervolgens ervoor te kiezen om niet te vervolgen (seponeren) of om wél te vervolgen. Het jaar 2017 is afgesloten met een totaalaantal van 1.188 afdoeningen. Dit aantal is circa 350 zaken minder vergeleken met 2016. Het aantal zaken dat is geseponeerd is in 2017 vergeleken met 2016 drastisch verminderd, aldus het OM.
Het jaar 2017 stond in het teken van gewelddadige afrekeningen met veel ‘collateral damage’. Maart, april en augustus waren de meest gewelddadige maanden, zo schrijft het OM: ,,In totaal zijn er 18 incidenten geweest waarbij in totaal 28 dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Het schietincident in maart op Berg Altena kostte vier slachtoffers het leven, het incident op de Cubaweg in augustus aan vijf slachtoffers. Deze onderzoeken lopen nog.”
Het OM staat ook kort stil bij de zaak Maximus, waarbij onderzoek wordt verricht naar de opdrachtgevers van de moord op PS-politicus Helmin Wiels. In het jaarverslag van 2017 wordt verwezen naar de veroordeling van moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca. Het Gerecht in Eerste Aanleg veroordeelde Fonseca tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Een jaar later werd hij door het Hof tot een celstraf van 26 jaar, conform de eis van het OM veroordeeld.
Bij het Korps Politie Curaçao zijn in 2017 482 aangiftes van atrako’s geregistreerd. De meeste overvallen met geweld hebben in november plaatsgevonden. Bij het OM werden meer dan honderd atrako-zaken bij het parket ingeschreven, waarvan de helft inmiddels is gedagvaard, aldus het OM, die aangeeft dat het hierbij meestal om verdachten gaat die al meerdere delicten op hun kerfstok hebben. ,,Het OM investeert tevens in het in kaart brengen van criminele dadergroeperingen die op georganiseerde wijze onder andere diefstallen met geweld plegen die grote onrust veroorzaken in de Curaçaose samenleving.”
Over zaken die onder relationeel geweld vallen, schrijft het OM: ,,In het kader van relationeel geweld is een periodiek casusoverleg geïntroduceerd waarbij het OM, Slachtofferhulp, Reclassering en KPC zijn aangesloten. Wekelijks wordt tijdens dit overleg de binnengekomen aangiften op het gebied van relationeel geweld besproken.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.