Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een van de partijen die interesse hebben om het Plaza Hotel in Punda te kopen heeft een bod gedaan. De Girobank verwacht dat er ‘binnen afzienbare tijd’ opnieuw een veiling zal worden afgekondigd. Dat zal, net als de eerste keer, gebeuren door notariskantoor Naaldijk.

plazabeamoedt4De datum van de veiling wordt bepaald als de ‘huidige koper(s)’ aan de vereisten voldoen om over te gaan tot een openbare verkoop. Dat laat de bank weten in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad. Maar over de hoogte van het bod en de inzetprijs van de veiling wordt geen informatie gegeven. Begin maart dit jaar was de Girobank in gesprek met drie partijen over de koop van het hotelgebouw. Daar zijn nu ‘een aantal partijen bijgekomen’. ‘In verband met de kosten’, zal de organisatie van de veiling opnieuw gebeuren door notaris Igor Naaldijk. Het gaat om het gebouw waarin het hotel en het casino waren gevestigd en het tot 1 oktober 2049 lopend recht op erfpacht op drie percelen grond. De waterfortbogen zijn eigendom van de Curaçaose overheid.
plazapoolbeamoedtEen jaar geleden liep de veiling van Plaza op een mislukking uit omdat de enige bieder, de Amerikaan John Burcham, ceo van Allied United Financial Corporation, de negen miljoen dollar waarvoor hij het gebouw kocht, nooit betaalde. Dat terwijl in de veilingcondities die notaris Igor Naaldijk op 20 juli 2017 aan de belangstellenden in zijn kantoor uitreikte uitdrukkelijk stond dat de bieder ‘onherroepelijk’ een bankgarantie moest kunnen overleggen, of ‘andere zekerheid’ moest kunnen stellen ‘ten genoegen van de executant’. Burcham was ook de enige bieder tijdens de openbare verkoop van de roerende goederen van het hotel en casino in opdracht van de Landsontvanger en de Sociale Verzekeringsbank (SVB), maar kwam evenmin over de brug met de 647.000 gulden die hij voor de hele inventaris zou moeten betalen. De goederen gingen in oktober vorig jaar alsnog onder de hamer.
Girobank besloot tot veiling van het gebouw toen Plaza Hotel begin juni vorig jaar opnieuw werd afgesloten van elektriciteit. De hypotheek die de bank in 2006 verstrekte aan de bedrijven die het hotel van Van der Valk kochten - de op Curaçao gevestigde nv Fort Shores en de Bayside Holding Group Limited op de Britse Maagdeneilanden - is niet afgelost. De schuld aan Girobank is op 14 juni 2017 opgelopen tot bijna 26 miljoen gulden.

Foto's Bea Moedt


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.