Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Na de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die afgelopen dinsdag werden gepresenteerd en waarmee de economie in 2017 een verdere inkrimping vertoonde, zien ook de eerste resultaten van de eerste conjunctuurenquête van 2018 er niet goed uit.

conjunctuur De economie is in de eerste helft van 2018 verslechterd ten opzichte van 2017.
De Kamer van Koophandel heeft de eerste resultaten gisteren bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat er sprake is van een neerwaartse aanpassing van de investeringsplannen in de eerste helft van dit jaar. Daarentegen is de opwaartse bijstelling van de personeelsplannen mogelijk gebaseerd op een verwachte conjuncturele verbetering in de tweede helft van 2018.
Voor deze enquête zijn 624 ondernemers door de Kamer van Koophandel (KvK) benaderd. Zij kregen vragen voorgelegd over recente economische ontwikkelingen en een speciaal onderwerp. Zo is ze gevraagd aan te geven in welke zone van Curaçao het bedrijf is gevestigd, hoeveel werknemers er in dienst zijn, in welke bedrijfstak het bedrijf opereert en of het bedrijf op de export (toerisme, internationale logistieke en internationale financiële dienstverlening) of op de thuismarkt (gezinnen, lokale instellingen en overheid) is georiënteerd.
De analyse is gericht op het onderscheid in aantal werknemers en export-, dan wel thuismarkt georiënteerd. ,,Het aantal werknemers in het bedrijf vertegenwoordigt het maatschappelijke belang in termen van werkgelegenheid en is tevens een indicatie voor het onderscheid tussen kleine en grote bedrijven gemeten naar toegevoegde waarde”, zo legt de KvK uit. ,,Het onderscheid naar export- en niet-exportbedrijven maakt het mogelijk om eventuele niet gelijklopende internationale en binnenlandse ontwikkelingen te onderscheiden.”
De indicatoren Orderportefeuille, Voorraad, Betaalgedrag, Werknemers en voor Manuren van exportbedrijven geven aan dat er in de eerste helft van 2018 een verslechtering is opgetreden in de economische conjunctuur. Dit geldt met name voor de grote bedrijven en de niet-exportbedrijven, met andere woorden, de bedrijven die voornamelijk voor de thuismarkt produceren en een meer dan gemiddeld aantal werknemers in dienst hebben.
Behalve dat het aantal werknemers bij de grote bedrijven per saldo zou zijn afgenomen, laten de overige indicatoren van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, open sollicitaties en vacatures, per saldo geen duidelijke veranderingen zien. Bij de grote bedrijven is er sprake van een forse neerwaartse aanpassing van de investeringsplannen. Tegelijkertijd geven de grote bedrijven aan dat ze, weliswaar in mindere mate, hun personeelsplannen opwaarts bijstellen.
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om deze uiteenlopende bijstellingen te kunnen duiden. De opwaartse bijstelling van de personeelsplannen is mogelijk gebaseerd op een verwachte conjuncturele verbetering in de tweede helft van 2018, die nog niet als een structurele verbetering wordt ingeschat. De neerwaartse bijstelling van de investeringsplannen duiden op onzekerheid ten aanzien van de structurele ontwikkelingen en mogelijk op een neerwaartse bijstelling van de productiecapaciteit, aldus de KvK.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).