Commissie houdt klachten over Inspecteur Huurman tegen het licht
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur laat een klachtencommissie instellen, die zich buigt over de klachten van derden over de manier waarop zij door Jan Huurman, Inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid (IGV) zijn behandeld.

huurman3Dat heeft de bewindsvrouw gisteren in een schriftelijke verklaring bekendgemaakt. Camelia-Römer stelt dat er meerdere klachten zijn binnengekomen van patiënten en medisch specialisten over de manier waarop zij door de inspecteur zijn behandeld. Op 17 juli is Huurman door de bewindsvrouw geïnformeerd dat er een commissie wordt ingesteld om de klachten tegen hem te onderzoeken.
In de verklaring schrijft de minister op de hoogte te zijn van de spanningen tussen het Advent Ziekenhuis en de inspecteur. Op 5 juli heeft de minister een delegatie van het ziekenhuis ontvangen. Daarbij is meegedeeld dat er een klachtencommissie wordt ingesteld en dat de minister pas zal reageren op de klachten, nadat het onderzoek door de commissie is afgerond.
De klachten over de manier waarop het Advent door de inspecteur wordt behandeld, staan overigens los van de aanwijzingen die hij heeft gegeven, zo heeft Camelia-Römer aan de delegatie meegedeeld. Huurman is als het om de aanwijzingen gaat autonoom in zijn werk. Als er klachten zijn over de inhoud van de aanwijzing op het gebied van zorg en veiligheid, moeten die in een bezwaarschrift aan de inspecteur kenbaar worden gemaakt of aan de rechter worden voorgelegd. Het afgelopen jaar heeft het ziekenhuis aanwijzingen gehad en zijn deze aan de rechter voorgelegd, zo schrijft de bewindsvrouw.
Afgelopen maandag heeft de GMN-minister het ziekenhuis erop gewezen dat zij niet aan hun verzoek kan voldoen om ontheffing van de plicht om contact te hebben met de inspecteur. Met andere woorden: de directie is verplicht om de inspecteur te ontvangen. Hierna heeft het ziekenhuis aan Huurman meegedeeld dat het bereid was hem op donderdag 26 juli te ontvangen.
De bewindsvrouw schrijft via de krant te hebben gelezen dat de inspecteur maandag aangifte bij het Openbaar Ministerie heeft gedaan tegen de directie van het Advent Ziekenhuis. Het OM heeft een eigen verantwoordelijkheid om aangiftes in behandeling te nemen. Om die reden zal de minister zich er dan ook van onthouden zich met deze zaak te bemoeien, aldus de verklaring.
Bij ombudsman Keursley Concincion zijn er ook klachten gedeponeerd over de inspecteur. Concincion verklaarde aan deze krant te hopen dat hij in september met alle betrokkenen om de tafel kan gaan.
Op pagina 6
‘Blij dat Advent
schuld bewijst’


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.