Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het gemiddelde rapportcijfer met betrekking tot cliënttevredenheid bij Klínika Capriles bedraagt een 7,8.

caprileskliniek,,Gesteld kan warden dat de patiënten over het algemeen tevreden zijn over de onderwerpen van de ‘GGZ Thermometer’”, aldus het jaarverslag 2017 van de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles.
GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. ,,Het meest tevreden is de patiënt, overigens net als in voorgaande jaren, over de hulpverleners. Ook de door de cliënt ervaren veiligheid, die vanaf 2017 deel uitmaakt van de meting, scoort hoog.” Het minst tevreden is de patiënt van Klínika Capriles over de verstrekte informatie en inspraak in de behandeling.
Als instrument om de cliëntgerichtheid van de zorg- en dienstverlening te meten, hanteert Klínika Capriles de (in Nederland ontwikkelde) GGZ Thermometer. Dit is een vragenlijst die aan de cliënt wordt voorgelegd ter vaststelling van zijn tevredenheid over de ontvangen behandeling en zorg. De GGZ Thermometer is in het Papiaments vertaald om zodoende de betrouwbaarheid en validiteit van deze lijst te vergroten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).