Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Klínika Capriles sloot het jaar 2017 af met een negatief resultaat van 2,5 miljoen gulden (2016: 2,7 miljoen), zo blijkt uit het onlangs aan de Staten aangeboden jaarverslag plus de jaarrekening.


capriles,,Dit resultaat ratificeert het feit dat de toegekende budgetten en vastgestelde tarieven ten opzichte van de geleverde dienstverlening ontoereikend zijn en dat dit tot structurele verliezen leidt”, meldt het jaarverslag. De jaarverantwoording aan het parlement is ondertekend door Waldi Oostburg namens de Raad van Bestuur (directie). Voorzitter van de Raad van Toezicht is Lionel Sint Jacobs.
Volgens Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles, zoals de Klínika Capriles voluit en officieel heet, stelt dat 2017 zich kenmerkte als een jaar van het verder uitbouwen van de in 2016 geïnitieerde efficiencyslagen.
,,Met name de verhuizing van de afdeling Pico Plata waardoor een beddenreductie in het eerste kwartaal gerealiseerd werd, heeft bijgedragen tot verdere kostenreductie. Ook richtte Klínika Capriles zich in 2017 op de verbetering van zijn financiële positie door af te rekenen met het verleden.”
De stichting heeft ten doel het herstellen van de geestelijke gezondheid en/of het draaglijk maken van geestelijke ongezondheid. Tevens zet zij zich in om te voorzien in de behoefte aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van psychiatrische patiënten, het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, alsmede de opleiding van hulpverlening voor de gezondheidszorg.
,,Onze liquiditeitspositie is in 2017 drastisch verslechterd ten opzichte van 2016. Dit is voornamelijk te wijten aan de gedwongen aflossingen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). In 2017 heeft Klínika Capriles in totaal 4,9 miljoen aan APC betaald in verband met duurtetoeslagpremies, VUT-uitkeringen en compensatiepremies AOV/BVZ. Dit heeft een grote impact gehad op de liquiditeitspositie van Klínika Capriles in 2017.”
De opbrengsten voor het jaar 2017 vertonen met 23,9 miljoen gulden een lichte daling van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit is voornamelijk te wijten aan gedwongen inkrimping in de deeltijdactiviteiten door reductie in personeel. Ook de kosten vorig jaar zijn met 2 procent, oftewel 547.000 gulden, gedaald ten opzichte van het jaar ervoor en kwamen uit op 26,4 miljoen.
Alle kostencategorieën vertonen een daling met uitzondering van de ‘overige kosten’. Kostenposten waarop de grootste bezuinigingen zijn gerealiseerd, zijn de voedingskosten inclusief restauratieve benodigdheden (-85.000) en verplegingsartikelen (-30.000).
In 2017 zijn tien vacatures niet ingevuld in afwachting van concreet standpunt van de overheid inzake hoogte van toegekend budget. Vooral het feit dat deze vacatures vorig jaar niet door Klínika Capriles werden ingevuld, heeft bijgedragen tot een verdere verlaging van de personeelskosten (-498.000). Om de kwaliteit van de zorg te blijven garanderen zijn er steeds meer uitzendkrachten ingezet bij Klínika Capriles.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).