Noodregeling mede uit ‘vrees dat activa buiten Ennia worden gebracht’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Van verzekeraar Ennia zijn de vergunningen ingetrokken. Ook heeft het gerecht van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de Ennia-bedrijven Leven, Schade, Zorg, EC Investments en Ennia Caribe Holding.

enniaVolgens toezichthouder de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die op dinsdag 3 juli de vergunningen introk en gisteren de noodregeling toegewezen kreeg, heeft Ennia ‘een ernstig solvabiliteitstekort dat alleen maar verder verslechtert’. Zo staat te lezen in de beschikking van de rechter.
Daarnaast speelt volgens de Centrale Bank dat de beleidsbepalers van de werkmaatschappijen (directeuren en commissarissen, red.) en de uiteindelijke aandeelhouder, de Amerikaan Hushang Ansary, die volgende week 91 wordt, de aanwijzingen van de CBCS en de stille curatoren niet opvolgen.
Ook blijkt dat de activa die toebehoren aan Ennia via EC Investments en de holding ‘aan het toezicht van de Centrale Bank worden onttrokken’. Aldus luidt de beoordeling. En, zo betoogt de CBCS, er is gepoogd 100 miljoen dollar te onttrekken aan de effectenrekening van EC Investments bij Merrill Lynch in New York. Deze redenen rechtvaardigen de vrees dat die ‘activa buiten Ennia worden gebracht’.
De door de Centrale Bank aangedragen omstandigheden, als onderbouwing van haar verzoek aan het gerecht, zijn aannemelijk geworden en vergen naar het oordeel van het gerecht dat - ter waarborging van de belangen van schuldeisers, ‘onder wie verzekerden’ - de noodregeling van toepassing wordt verklaard. Dit houdt in dat de CBCS wordt gemachtigd ten aanzien van alle onder de noodregeling geplaatste vennootschappen.
Hoewel alleen Ennia Caribe Leven, Ennia Caribe Schade en Ennia Caribe Zorg met een vergunning van de toezichthouder werken, wilde de CBCS dat de noodregeling óók van toepassing is op EC Investments en Ennia Caribe Holding.
Ennia - bij de spoedrechtszitting gisteren vertegenwoordigd door Ralph Palm (ondanks het door Ansary aangekondigde vertrek van Palm nog altijd ingeschreven als president-directeur), directielid Reinald Curiel en Richard Gibson (door Ansary aangesteld als de nieuwe ceo en daarmee vervanger van Palm, maar nog niet formeel ingeschreven) en hun advocaten - verzet zich hiertegen en stelt dat de Centrale Bank geen bevoegdheden heeft met betrekking tot de twee laatstgenoemde vennootschappen.
Leven, Schade, Zorg en EC Investments zijn dochtermaatschappijen van de holding. ,,Als niet weersproken staat vast dat de zeggenschap in alle verweersters (alle vijf Ennia-vennootschappen, red.) uiteindelijk via Parman International bv gelegen is bij grootaandeelhouder Ansary.” Aldus de beschikking.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).