Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), die belast is met de zoektocht naar een exploitant voor de korte termijn en een strategische partner voor de lange termijn voor de raffinaderij, ziet het liefst dat één partner beide trajecten op zich neemt.

arawakOverigens heeft de RdK ook aangegeven open te staan voor de optie waarbij twee verschillende partners de afzonderlijke trajecten voor hun rekening nemen. Dat heeft een bron die inzage heeft in de zogeheten teaser van RdK met de projectnaam ‘Arawak’ tegenover deze krant verklaard. De overheids-nv vermeldt in de teaser onomwonden dat het onzeker is of PdVSA in staat zal zijn om tot eind 2019 door te gaan met de exploitatie. Dat is de reden waarom RdK op zoek is naar partners die óf bereid zijn met het Venezolaanse staatsoliebedrijf samen te werken, óf om eventueel het stokje over te nemen.
In het document spreekt het overheidsbedrijf duidelijk een voorkeur uit voor één partner die op korte termijn de exploitatie van de Isla op zich neemt tot 31 december 2019 én vanaf 1 januari 2020 op grond van een meerjarencontract de exploitant wordt van de Isla-raffinaderij, aldus de bron. Het schrijven vermeldt augustus van dit jaar als de maand waarin de onderhandelingen met de exploitant voor de korte termijn afgerond moeten zijn. Het is onbekend of het de nv zal lukken om in augustus de voorkeur van twee vliegen in één klap te realiseren. Voor de strategische partner op de lange termijn geldt dat de Heads of Agreement in januari 2019 getekend moet zijn en het definitieve contract in mei 2019.
Het afgelopen weekeinde maakte RdK bekend dat de teaser naar circa zestig bedrijven is gestuurd die mogelijk geïnteresseerd zijn in de exploitatie van de Isla op korte termijn. Het schrijven is op verzoek van de regering geproduceerd om te garanderen dat de raffinaderij openblijft en de werkgelegenheid veilig wordt gesteld.
De teaser inventariseert ook de unieke kansen die de raffinaderij aan potentiële partners biedt met het oog op verwachte ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de export. Het document schetst ook de werkgelegenheid die de raffinaderij genereert; het gaat dan om iets meer dan 1.000 hooggeschoolde personeelsleden en tussen de 2.000 en 3.000 indirecte banen voor het middenkader tot hooggeschoold personeel, aldus de welingelichte bron tegenover deze krant. Er wordt ook stilgestaan bij de utiliteiten die de raffinaderij nodig heeft en de uitstoot van de Isla. Een interessant detail is dat met zoveel woorden duidelijk wordt vermeld dat de lokale regering als doel heeft om de uitstoot van de raffinaderij te verminderen in het kader van de gezondheid van de bevolking.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).