Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het overleg tussen de brandweer en het ministerie van Justitie over de bezetting bij de diensten waarbij de brandweer moet uitrukken, moet morgen weer worden hervat.

brandweerDit heeft de rechter afgelopen vrijdag met vakbond Abvo en vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie afgesproken naar aanleiding van een kort geding dat het Land aanspande vanwege staking van het brandweerpersoneel die dag. Inzet van het geding was dat de brandweer weer aan het werk ging. De afspraak was ook dat de bond de leden zou oproepen om die dag om 21.00 uur weer aan het werk te gaan. De vakbond is die afspraak nagekomen. In de zaak is geen vonnis gesproken. Bij de behandeling van de zaak heeft vakbondsman Edson Ignecia van de Abvo naar eigen zeggen aan de rechter uitgelegd waarom de brandweer acties voerde.

Volgens Ignecia was de bond al drie weken in afwachting van een antwoord van de minister. De bonden willen met het oog op de veiligheid dat er bij Mundu Nobo en Rio Canario een uitbreiding van het personeel komt van respectievelijk twee en één kracht, gedurende 10 dagen in de maand. Op die dagen is de bezetting namelijk niet optimaal. Voor Mundo Nobo zou het betekenen dat er, afgezien van de wachtcommandant, nog zeven brandweerlieden inzetbaar zijn; bij Rio Canario zouden er afgezien van de wachtcommandant nog zes mensen zijn.

Onder de huidige, niet ideale bezetting gebeurt het dat er maar één persoon beschikbaar is om een brandend huis in te gaan, aldus de vakbondsman. Die persoon heeft dan niemand die hem of haar assisteert. Dat deze bezetting niet optimaal werkt en ook nog onveilig is, bleek een tijd terug toen een brandweerwagen in brand vloog, aldus Ignecia.
Advocaat Michael Bonapart, die in het kort geding de regering vertegenwoordigde, stelt dat de huidige bezetting conform de wet is. Daarbij is rekening gehouden met het materieel van het korps. Volgens Bonapart is er sprake van duale bezetting, dat wil zeggen dat de chauffeur bijvoorbeeld ook andere taken heeft. Het incident met de wagen die in brand vloog, is te wijten aan het feit dat de chauffeur niet conform het protocol handelde.

De regering is nu gebonden aan afspraken die met het College Financieel Toezicht (Cft) zijn gemaakt. Het is niet mogelijk om extra personeel aan te trekken. Daarom moet er gekeken worden naar alternatieven. Bijvoorbeeld een andere indeling van het rooster, of van de vakanties, aldus Bonapart. Het land is bereid om na te denken over oplossingen. Maar daar had de vakbond geen oren naar tijdens de besprekingen.

Ignecia verklaarde aan deze krant dat de minister afgelopen vrijdag in een brief aan de bond de mogelijkheid opperde om de kazerne bij Barber of Steenrijk te sluiten, om zo toch aan de wensen van de bond tegemoet te komen. Deze optie heeft bij de leden veel onrust veroorzaakt, aldus de vakbondsman. Uit de brief bleek ook dat het ministerie het verzoek van de bond om extra personeel niet zou honoreren.

Na ontvangst van de brief heeft de bond aan commandant Regina gemeld dat de leden onder werktijd geïnformeerd zouden worden over de inhoud van de brief.

De vakbondsman zei dat hij die vrijdag telefonisch nog met Justitieminister Girigorie had gesproken. Volgens de vakbondsman waren hij en de leden nog in afwachting van een vervolggesprek met de minister toen zij gedagvaard werden.

Het Land oordeelde dat de bond niet aan de verplichting heeft voldaan om bij eventuele acties een minimale bezetting te hebben. Als gevolg van de staking is de brandweer tijdens de acties niet uitgerukt, terwijl dat wel had moeten gebeuren, zo merkte Bonapart op. Bij de behandeling van het kort geding heeft het Land aan de rechter radio-opnames laten horen waarin de brandweerlieden werden opgeroepen acties te voeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).