Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) maakt bekend dat het is begonnen met het plakken van stickers op reclameobjecten waarvoor geen vergunning is verleend.

reclameDit gebeurt conform de Landsverordening openbare orde (LOO), die sinds 1 augustus 2015 van kracht is en waarmee het verboden is borden of ander propagandamateriaal te plaatsen op of aan de zijkant van (of zichtbaar vanaf) de openbare weg zonder een vergunning of een ontheffing hiervoor. Eigenaren moeten deze borden verwijderen of een aanvraag indienen voor ontheffing en een vergunning aanvragen om een object in de openbare ruimte te plaatsen. Dit kan bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP).

Wie zonder vergunning een reclamebord heeft geplaatst krijgt twee weken na de op de sticker vastgestelde datum de tijd deze zelf te verwijderen. Wie dit niet doet, moet voor de kosten opdraaien als de overheid deze zelf moet verwijderen. Daarbij staat de overheid ook niet garant voor eventuele schade aan de objecten, aldus het ministerie van VVRP.
Borden waarop reclame wordt gemaakt voor evenementen krijgen geen termijn maar worden direct verwijderd. Dit valt volgens de Landsverordening onder tijdelijke reclame en dit is alleen toegestaan in de periode voorafgaand aan het evenement. Ook reclame voor evenementen die aan lantaarnpalen, verkeersborden, verkeerslichten of in de berm zijn geplaatst, worden direct verwijderd.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).