Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De jongste wijzigingen die Curaçao in de belastingwetgeving doorvoert dragen de goedkeuring weg van de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Zo niet, zou vermelding op de zwart lijst dreigen.

oesoMet een deel van het fiscale pakket heeft het Curaçaose parlement onlangs al ingestemd, de zogeheten ‘Country by Country Reporting’. Een ander deel volgt spoedig, namelijk nog vóór 1 juli. Tot die tijd heeft Curaçao de mogelijkheid om de als schadelijk aangemerkte aspecten van de preferentiële belastingregimes aan te passen of deze regimes geheel af te schaffen. Daartoe is een ontwerp-landsverordening aan de Staten aangeboden.

De afgelopen periode is er met man en macht aan gewerkt. Belangenorganisaties Cifa (Curaçao International Financial Services Association) en de VAB (Vereniging Antilliaans Belastingadviseurs) hebben naar eigen zeggen ‘actief meegewerkt’ met de overheid om de fiscale wetgeving op orde te krijgen en conform de internationale normen, wat betreft transparantie, substance en compliance.

,,Cifa en VAB zijn van mening dat onze nieuwe, gemoderniseerde wetgeving aantrekkelijk zal zijn voor zowel internationale als lokale investeerders.” Een en ander is in consultatie met de Oeso zelf gebeurd en alle fiscale aspecten voldoen hiermee aan de standaardaarden van de Oeso en de Europese Unie.

Er is volgens de belangenverenigingen sprake van een ‘gebalanceerd nieuw stelsel’ dat zowel recht doet aan het investeringsklimaat op Curaçao, als wel Oeso -proof is. Hoewel dat, enkel op basis van een overleg met een aantal vertegenwoordigers, nog niet met zekerheid kan worden gesteld. Pas als een formele review is gedaan, weten de stakeholders zeker of het inderdaad Oeso-proof is. Het is nog niet bekend wanneer het laatste pakket aan wetgeving door de Staten wordt behandeld.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).