Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) en hotelvereniging Chata wijzen de beschuldigingen van Financiënminister Kenneth Gijsbertha, dat de tekorten van het fonds ziektekostenverzekering worden veroorzaakt door misbruik van werkgevers, af.

beschuldigingenZij noemen de aantijging ernstig en vragen zich af waarop deze is gebaseerd.
Eerder deze maand zei Gijsbertha (MAN) in de Staten dat werkgevers hun zieke personeelsleden vaak aanraden om na twee dagen nog niet terug te gaan om te werken, maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gaan om arbeidsongeschikt verklaard te worden. Omdat in dat geval de SVB ook de loonderving over de eerste twee dagen betaalt en die kosten anders voor de werkgever zijn.
Dat zou de reden zijn voor de komst van een nieuwe wet, die werkgevers verplicht om niet alleen de eerste twee ziektedagen van een werknemer te betalen, maar zelfs de eerste zes dagen. Zo zou de SVB - die met een negatief saldo van zo’n 10 miljoen gulden kampt - 5 miljoen gulden kunnen besparen.
VBC en Chata zeggen niet bekend te zijn met de bovengenoemde praktijken en wijzen de beschuldigingen af, ‘tenzij de minister deze kan onderbouwen met feiten en cijfers’. Ook het voorstel om de ‘carensdagen’ fors te verhogen, vinden zij een slecht idee. Omdat dit tot een drastische verhoging van de loonkosten zal leiden; dit resulteert in verslechtering van de werkgelegenheid; het een negatieve impact heeft op de arbeidsproductiviteit die al jaren dalende is; de werkdruk voor collega-werknemers zo wordt verhoogd; er een grote kans is dat deze extra kosten worden afgewenteld op de werknemers die een dure AO-verzekering moeten afsluiten; de administratieve en juridische kosten worden verhoogd; en de arbeidsmarkt en wetgeving verder verstard.
,,Kortom, het investeringsklimaat zal vanwege deze factoren substantieel verslechteren, terwijl bekend is dat er al jaren geen of marginale economische groei is, de werkloosheid aan het toenemen is en de inkomens aan het dalen zijn”, aldus VBC en Chata in een schriftelijke verklaring aan de pers. ,,Verhogen van de lasten voor werkgevers en eventueel werknemers zal de economische groei en koopkracht verder doen verslechteren met alle gevolgen van dien voor de werkgelegenheid en welvaart.” En daar is ook het fonds ziektekostenverzekering niet mee gebaat, zo stellen de organisaties. De oplossing van tekorten bij het fonds dient volgens hen dus niet gezocht te worden in de portemonnee van de werkgevers, maar in het verbeteren van de efficiëntie en controle door de SVB.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).