PAR-Statenlid Walroud: Twee jaar later nog geen beweging te zien
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - In een rappel aan minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling brengt Statenlid Stephen Walroud (PAR) in herinnering dat hij eerder vragen heeft gesteld over de status van de havenconcessie en hier maanden later nog geen antwoord op heeft gekregen.

concessiecpacpsWalroud stelt dat zijn brief inmiddels nóg relevanter is geworden omdat de havenconcessie tussen de regering van Curaçao, Curaçao Ports Authority (CPA) en het private havencontainerbedrijf Curaçao Port Services (CPS) inmiddels bijna twee jaar geleden is getekend en van uitvoering nog steeds geen sprake blijkt te zijn. ,,In ieder geval is niet zichtbaar dat er enige beweging in zit wat betreft de aanschaf van nieuwe containers en de reparatie van kades zoals in de concessie tussen partijen is overeengekomen. Het is daarom van groot belang dat de Staten deze informatie zo snel mogelijk ontvangen om een en ander te evalueren”, aldus de parlementariër.
In september 2016 werd een nieuwe havenconcessie, die de periode van twintig jaar beslaat, getekend. Hierin zijn verschillende akkoorden opgenomen, waarvan de belangrijkste zijn: het beëindigen van het exclusief recht van CPS in de haven en de miljoeneninvestering door dit particuliere bedrijf ter verbetering van de havenfaciliteiten en infrastructuur. Zo zou CPS bijvoorbeeld 50 miljoen gulden moeten investeren in twee nieuwe kranen en de renovatie van de werfkades.
Bij de ondertekening van het nieuwe akkoord liet Fernando da Costa Gomez van CPS weten dat het voorbereidend werk voorafgaand aan de bestelling van de nieuwe kranen reeds was verricht. ,,De analyse en voorbereidingen zijn al klaar, waardoor we met het nieuwe proces om de twee nieuwe kranen te bestellen kunnen beginnen”, zo liet hij in een gezamenlijk persbericht van CPS en CPA in september 2016 weten.
In een recente verklaring tegenover deze krant geeft CPA-directeur Humberto de Castro te kennen dat CPS onlangs een presentatie heeft gegeven aan CPA en de minister van Economische Ontwikkeling waarin alle werkzaamheden die CPS moet uitvoeren aan bod kwamen. Wanneer de kranen echter daadwerkelijk zullen worden vervangen, blijft vooralsnog onduidelijk.
De kranen die momenteel in de haven worden gebruikt voor het laden en lossen van containerschepen, zijn dertig jaar oud en werden destijds door Nederland gedoneerd. Conform het nieuwe contract van september 2016 zouden de nieuwe kranen binnen 24 maanden geïnstalleerd moeten zijn. ,,CPS zal hier dan ook aan voldoen”, zo gaf Da Costa Gomez destijds te kennen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.