Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De nationale dialoog over onderwijsinstituut Feffik heeft afgelopen vrijdag opgeleverd dat in het tripartiete overleg de partijen dichter tot elkaar gekomen zijn.

feffiklogoDe partijen zijn het in principe eens over de vraag hoe een goed arbeidspotentieel ontwikkeld kan worden door middel van vorming. Dit zou kunnen gebeuren in een nieuw instituut, ‘Instituto Nashonal pa Formashon i Desaroyo di Forsa Laboral’ (nationaal instituut voor de vorming en ontwikkeling van arbeidskrachten). Doel is dat het instituut een arbeidsvoorziening wordt en geen onderwijsvoorziening en om die reden dan ook ondergebracht wordt bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en niet bij Onderwijs. Het instituut moet studenten opleiden naar de behoefte van de arbeidsmarkt. Gedacht kan worden aan een nieuw initiatief als de paardenrenbaan. De instelling kan dan jongeren opleiden die hier tewerkgesteld kunnen worden.
Het gaat dus om vraaggericht onderwijs dat in augustus 2019 van start zou moeten gaan. De transitie moet goed voorbereid worden.
Komende vrijdag is er weer een Diálogo Nashonal gepland en zullen de partijen nagaan welke andere deelnemers nog bij de nationale dialoog betrokken moeten worden. Gedacht kan worden aan de oudervereniging, de studenten en betrokken schoolbesturen bij het sbo-onderwijs.
Afgelopen vrijdag werden de standpunten naar voren gebracht in het tripartiete overleg door de regering die met een grote delegatie aanwezig was met onder anderen de ministers van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN), Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) en van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Armin Konket (MAN), de vakbondscentrales CGTC en SSK met als spreker Henry Vijber en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC). Vooral voor het bedrijfsleven was de informatie vrijdag van belang.
De organisatie is in handen van het Plataforma Diálogo Nashonal onder voorzitterschap van Stanley Betrian. Hij stelde gisteren tegenover deze krant dat er een mediastilte is ingelast rond Feffik en dat hij nog bezig is met de organisatie van het verdere verloop van de nationale dialoog.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).