Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Het aantal studenten dat dit jaar in de regio gaat studeren, is in vergelijking met vorig schooljaar teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC).

regioVorig jaar meldden zich nog 240 studenten bij de stichting voor een studie in de regio. Dit jaar zijn dat er 181. 31 Studenten gaan naar Canada; 1 gaat naar Colombia; 31 naar Costa Rica; 2 naar Jamaica; 1 naar Mexico; 114 naar de Verenigde Staten en 1 naar Puerto Rico. Studenten die in Costa Rica gaan studeren, kunnen hun contract voor studiefinanciering via SSC in de eerste week van juli ondertekenen. De overige studenten kunnen dat in de tweede en derde week van juli doen.

Vorig jaar kwam het studeren in de regio onder druk te staan, toen SSC aan de bel trok omdat er geen geld beschikbaar was. Hierdoor zouden de 240 jongeren die in de regio wilden gaan studeren, gedwongen zijn hun studie op Curaçao of in Nederland te volgen. SSC had slechts 1,5 miljoen gulden ontvangen, waardoor de stichting 4 miljoen gulden te kort kwam. Na haar aanstelling vorig jaar maakte huidig Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) bekend dat de regering onder strikte voorwaarden middelen beschikbaar stelde om studeren in de regio voor dat studiejaar mogelijk te maken.

In tegenstelling tot de regio, is er een groei waar te nemen in het aantal aanmeldingen voor een studie in Nederland. Vorig jaar vertrokken 175 Curaçaose studenten naar Nederland. Dit jaar zullen dat naar verwachting 270 studenten zijn. Deze maand zullen deze studenten een voorlopige goedkeuring ontvangen van SSC en dan kunnen zij in de laatste week van juni hun contract voor studiefinanciering ondertekenen.

De stichting heeft tot nu toe 322 verzoeken ontvangen voor het studeren op Curaçao. Voor studenten die op Curaçao willen blijven studeren, is de periode om studiefinanciering aan te vragen verlegd tot eind juni 2018. Om studiefinanciering aan te vragen, wordt verwezen naar de website van de stichting. De ondertekening van het contract met studenten die op Curaçao blijven studeren, staat gepland voor de tweede week van augustus.
www.ssc.cw

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.