Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De verenigingen van de benzinepomphouders Copda en Asogas doen een beroep op de Staten om de gevolgen van de introductie van elektrische auto’s te analyseren.

laadpaal Dit doen zij nadat bekend is geworden dat Aqualectra van plan is om laadpalen voor elektrische voertuigen te gaan installeren en elektronische voertuigen aan te schaffen.
Indien Aqualectra een groen wagenpark wil aanschaffen, moet dit niet betekenen - zo menen Copda en Asogas - dat het nutsbedrijf zonder overleg met de stakeholders, zoals bijvoorbeeld de pomphouders en Curoil, ‘zich beleent om een private aangelegenheid te promoten ten voordele van een kleine bevoordeelde groep’. ,,Wij zijn van mening dat Aqualectra zich moet begeven en behouden aan innovaties op het gebied van hun ‘core business’, dus innovaties op het gebied van het verlagen van de prijzen van water en elektra ter bevordering van de thans slechte economie”, aldus de benzinepomphouders verenigd in Copda en Asogas.
De ‘actie’ van Aqualectra heeft volgens de verenigingen een negatieve invloed en vormt daarmee een bedreiging voor de gemeenschap die zich reeds in een fragiele economische situatie bevindt. Genoemd worden onder andere: door het terugdringen van afzet voor de pompstations en Curoil betekent dit verlies van banen en het verhogen van de werkloosheid, minder inkomsten voor de overheid door minder accijnzen, minder dividend Curoil, minder inkomstenbelasting van personen die hun banen verliezen, minder invoerrechten voor de overheid doordat elektrische auto’s geen invoerrechten betalen, onevenredige concurrentie voor autodealers die benzineauto’s verkopen die wel invoerrechten betalen; en het verlies van banen in de mechanische autoreparatie-branche.
,,Als een belangrijke stakeholder in de totale energievoorziening in onze gemeenschap, zijn wij van mening dat een dergelijke stap onderbouwd zal moeten worden door een gedegen voorstudie van voordelen, nadelen en gevolgen hiervan, zoals het mislopen van inkomsten, werkgelegenheid en andere factoren”, aldus Copda en Asogas die een onderhoud willen met de Staten om de gevolgen van de introductie van elektrische auto’s te analyseren ‘waarbij rekening wordt gehouden met alle gelederen in onze gemeenschap en niet alleen en kleine bevoordeelde groep’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).