Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De 24 leerkrachten en medewerkers van Feffik die zijn aangesloten bij onderwijsvakbond Sitek hebben er geen vertrouwen in dat zij na sluiting van het opleidingsinstituut in augustus een andere, gelijkwaardige baan hebben. Bij het ter perse gaan van deze krant wees alles erop dat zij vandaag uit protest het werk neerleggen en actie gaan voeren.

feffik3Vier uur overleg tussen de overheid en vakbonden Sitek en Abvo over Feffik heeft ‘geen informatie opgeleverd over wat de leerkrachten en andere medewerkers van het opleidingsinstituut staat te wachten’. Dat zegt Sitek-voorzitter Darius Plantijn die gisteravond sprak van demonstratiebereidheid bij de docenten.
De leden van Sitek hebben er ‘helemaal geen vertrouwen in’ dat minister Hensley Koeiman (MAN) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn voor hen in de bres springt. ,,Recent zijn bij SOAW zes jonge medewerkers ontslagen. Waarom kregen zij niet extra begeleiding zodat zij hun werk konden behouden?” vraagt Plantijn zich hardop af. ,,Als het ministerie niet voor zijn eigen medewerkers zorgt, hen niet steunt in hun ontwikkeling, denk je dan dat SOAW zich sterk maakt voor een groep leraren van Feffik? Dat gelooft hier niemand, hoor. Er is geen vertrouwen.”
Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) reageerde gisteravond verbaasd toen zij hoorde dat vakbondsleden zich bereid toonden vandaag te demonstreren. ,,Zo zijn we niet uit elkaar gegaan na het overleg”, zei de minister, die zich voor bevestiging tot minister Koeiman wendde. Die knikte: ,,Dat klopt. Afgesproken is dat elk van de vakbonden terug zou gaan naar de achterban, deze zou informeren, en dat wij op een later tijdstip weer bijeenkomen voor verder overleg.” Plantijn: ,,En dus hebben wij gedaan wat is afgesproken; de achterban informeren. Maar onze achterban beslist zelf wat ze willen, het gaat om hun leven, hun baan, en hun leerlingen. Als zij vinden dat Feffik open moet blijven, dan is dat hun goed recht, en als ze willen demonstreren ook.”
In feite is er niets bereikt, de standpunten liggen na vier uur overleg nog even ver uit elkaar, zo stelt Plantijn vast. ,,De regering wil Feffik sluiten. Docenten en studenten willen dat niet.” De leden van Sitek zijn bezorgd om hun toekomst en die van hun leerlingen. ,,Wat voor kansen hebben zij? Niemand heeft hun iets in het vooruitzicht gesteld dat hun het vertrouwen geeft dat ze het beter gaan krijgen, integendeel. We zien alleen maar dat kansen worden ontnomen door Feffik te sluiten.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).