Van een onzer verslaggevers
Den Haag/Willemstad - ,,De accumulatie van problemen bij staatsoliebedrijf PdVSA, waaronder corruptie, ingestorte productie, groot verloop onder het personeel en financiële problemen maken de economische situatie nog moeilijker en een mogelijk faillissement een reële optie.”

pdvsa

Dit schrijft minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd maandag verstuurd. Daarin gaat de bewindsman in op de precaire toestand in buurland Venezuela.
Venezuela kampt met een zware economische crisis (voorziene daling bruto binnenlands product, bbp, van -15 procent) en zeer hoge inflatiecijfers. De inflatie was in 2017 al meer dan 2.000 procent, en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat dat het inflatiecijfer inmiddels is opgelopen tot 13.000 procent op jaarbasis. Aldus Blok.
,,Uitstaande schulden worden nog maar zeer mondjesmaat betaald en steeds meer schuldeisers proberen via beslaglegging nog aan hun geld te komen. De recente beslagleggingen door ConocoPhillips op PdVSA-activa in de Caribische delen van het Koninkrijk illustreren dit.”
Ongeveer 90 procent van de inkomsten van Venezuela komt uit olie-exporten, vervolgt de brief van Buitenlandse Zaken. ,,Doordat Venezuela zich voor een groot deel afhankelijk heeft gemaakt van import van allerlei goederen waaronder voedsel, eerder mogelijk gemaakt door een hoge olieprijs, is er nauwelijks geïnvesteerd in de diversifiëring van de eigen economie.”
De economische situatie heeft zijn weerslag op ‘bijna alle aspecten van de Venezolaanse samenleving’. Door een groot tekort aan allerlei materialen blijven onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan publieke werken uit. Zo zijn publieke transportmogelijkheden sterk afgenomen, en is er frequent en in toenemende mate sprake van elektriciteitsuitval en onderbreking van de watervoorziening.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).