Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De zorgproductie uitgedrukt in geld is over het jaar 2016 ten opzichte van 2015 met 3 procent gedaald.

sehos Voor de SVB betekent dit een daling van 2 procent en voor particulier-verzekerden en eigenrisicodragers een daling van 9 procent. Dat stelt de Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in de rapportage Zorgproductie van 2016. Het rapport is naar de Staten opgestuurd.
Op basis van het zorgproductierapport wordt er een uiteenzetting gegeven van de ontwikkeling van de zorgproductie over 2016. Tevens wordt de zorgproductie over het jaar 2016 vergeleken met 2015. In het rapport wordt uitgegaan van gefactureerde zorgproductie op basis van de verrichtingsdatum in 2016 ten opzichte van 2015. De gefactureerde zorgproductie betreft een onderdeel van de werkelijk gerealiseerde zorgproductie. Het ziekenhuis had over de jaren 2015 en 2016 een achterstand in het verwerken van zorgprestaties. Deze achterstanden zijn onlangs voor een groot gedeelte ingehaald, met als gevolg dat pas nu in 2018, rapportage kan plaatsvinden over het jaar 2016.
Voor wat betreft de gefactureerde zorgproductie van Sehos wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën van prestaties: diagnostische verrichtingen; therapeutische verrichtingen; verpleeggelden; leveringen van medicatie; en honoraria van medisch specialisten. Op diagnostisch vlak was er in 2016 sprake van een daling door efficiëntieverbetering op het gebied van het laboratorium-aanvraagproces en de bewustwording van medische specialisten. Therapeutisch gezien was er eveneens sprake van een daling wegens de verminderde beschikbaarheid van het operatiekamercomplex als gevolg van de verbouwingen in 2016 en het niet beschikbaar zijn van benodigde materialen voor het uitvoeren van operaties als gevolg van een tekort aan financiële middelen. ,,Ook de daling van het aantal bedden naar aanleiding van de sloopwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van het HNO had invloed op de productiviteit van het OK-complex”, zo stelt Sehos. ,,Minder bedden betekent dat minder patiënten geopereerd kunnen worden.”
Het totaal aan verpleeggelden is met 2 procent gedaald. Dit betrof een daling van 1 procent voor SVB-verzekerden en 9 procent voor particulier-verzekerden en eigenrisicodragers.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).