Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De overheids-nv’s die producten van de Isla kopen voor de levering van brandstof en elektriciteit, kunnen het geld daarvoor gewoon aan de Isla-raffinaderij betalen. De Isla ontvangt deze betalingen direct omdat ze niet op een derdenrekening, een escrow-rekening gestort moeten worden.

pdvsaDat heeft advocaat Eric de Vries, die in het kort geding van vorige week optrad namens Aqualectra, Curaçao Refinery Utilities (CRU) en Refineria di Kòrsou (RdK), aan deze krant verklaard. De escrow-rekening is bedoeld voor betalingen die de nv’s aan PdSVA, dus niet aan de Isla, verschuldigd zijn.
De Vries heeft in zijn toelichting aan deze krant verwezen naar het vonnis van afgelopen vrijdag. De overheids-nv’s eisten in een kort geding onder andere dat de beslaglegging wordt opgeheven en dat Isla de levering van producten aan hen hervat. Rechter Veling vonniste dat de beslaglegging door ConocoPhillips bij RdK en Curoil wordt opgeheven voor zover de opheffing nodig is voor de voorziening van brandstof en elektriciteit. Als voorwaarde stelde de rechter ‘dat de door eisers en/of Isla c.s. aan PDVSA c.s. verschuldigde betalingen voor de beslagen goederen worden gestort op de in 4.21 bedoelde escrow- of derdenrekening’. De beslaglegging heeft betrekking op activa en tegoeden van PdVSA, aldus De Vries. In gesprek met deze krant legde de advocaat uit dat het feit dat Isla van PdVSA brandstof krijgt, niet betekent dat de producten die Isla daarvan maakt als eigendom van PdVSA beschouwd moeten worden. ,,Het is net als met de bouw van een huis. Het materiaal dat geleverd wordt bij de bouw van een huis, is nadat het materiaal bewerkt is niet langer van de leverancier maar van degene van wie het huis is.”
In een bijeenkomst afgelopen zaterdag van de Isla-bonden Apri, PWFC, SSTK en STK heeft De Vries uitgelegd hoe het vonnis gelezen moet worden.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).