Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij De Visserij te Piscadera begint eind augustus een tweejarige opleiding tot zeevisser. Het gaat om een pilotproject dat wordt ondersteund door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

visserij1,,De praktijkgerichte opleiding biedt ruimte voor ongeveer 15 studenten en heeft als doel de leerlingen behalve in de visserijsector een bredere keuzemogelijkheid te bieden om te kunnen werken binnen de maritieme sector”, laat Jeanine Cozijns-Isenia weten, die het curriculum van het lesprogramma opstelde. ,,Ook voor leerlingen die graag verder willen studeren biedt deze opleiding een mooie basis.”
Zij kunnen kiezen uit twee varianten: de eenjarige opleiding assistent visserij en de tweejarige opleiding visserij-zeevisser. Jongeren vanaf zestien jaar ‘zonder diploma of vooropleiding’ of die ‘vroegtijdig de school hebben verlaten’ komen in aanmerking voor de eenjarige secundaire beroepsopleiding (sbo), niveau 1, voor assistent-zeevisser. Zij worden voorbereid op de assisterende functies binnen de visserij en de maritieme sector of kunnen doorstromen naar de opleiding tot zeevisser niveau 2. Voor beide niveaus is ‘affiniteit met het beroep’ belangrijk en wordt via een intakegesprek en assessment bepaald of kandidaten geschikt zijn.
Het leren van vistechnieken, visverwerking, het onderhoud van boot en motor en wet- en regelgeving zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Maar daarnaast is er onder de noemer ‘goed zeemanschap’ aandacht voor thema’s zoals het voorkomen van vervuiling, het probleem van overbevissing en de impact van visgerei op het maritieme ecosysteem. Bovendien zijn er vier modules die zijn gericht op de persoonlijke en professionele vorming van de kandidaten: rekenen en beheer, jargon, sociale & communicatieve vaardigheden en begeleiding.
Uiteindelijk moeten de leerlingen na afronding van de opleiding goed voorbereid zijn om hun taken als beroepsvisser uit te kunnen uitoefenen. Die variëren van het repareren van netten, het plannen van de visroute en uitzetten van de koers tot het opstellen en bewaken van budgetten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).