Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kustwacht kan niet precies aangeven waarom er in 2017 minder drugs in beslag genomen zijn dan voorgaande jaren, maar uit radaranalyses blijkt wel dat op sommige plekken bij de eilanden de vaartuigen een andere methodiek toepassen die het nog moeilijker maakt voor de middelen en eenheden van de kustwacht om de transporten te detecteren.

smokkel,,Vaartuigen kiezen een gewijzigde modus operandi, waardoor zij met behulp van de huidige radar niet van golven zijn te onderscheiden”, aldus het jaarverslag 2017.
De kustwacht heeft in 2017 in totaal 1.502 kilogram drugs in beslag genomen. Het gaat om 1.374 kilo cocaïne en 128 kilo marihuana. Dit aantal is beduidend lager dan de jaren 2016, en 2015 waarin respectievelijk 3.572 en 8.782 kilo in beslag genomen werd. Het grootste aandeel drugs vorig jaar werd in beslag genomen in internationale wateren (1.060 kilo). Daarnaast leverde het steunpunt Sint Maarten een belangrijke bijdrage aan de drugsvangst. Daar werd 346 kilo in beslag genomen, tegenover 90 kilo op Curaçao en 6 kilo op Aruba. De drugs zijn ontdekt bij elf drugstransporten.
Vorig jaar werden door de kustwacht in totaal 20 vuurwapens onderschept, 16 op Curaçao en 4 op Aruba. Dit is het hoogste aantal sinds 2011. Daarnaast ging het om een grote hoeveelheid munitie van divers kaliber en twee handgranaten. De kustwacht: ,,De tendens van 2016 zet door in 2017, namelijk dat steeds meer wapens worden onderschept. Gedurende 2017 is daarnaast ook een trend waarneembaar dat steeds zwaardere wapens worden onderschept. De meerderheid van de onderschepte wapens in 2017 komt uit Venezuela, vaak in combinatie met transport van ongedocumenteerden.” Uit de resultatenlijst blijkt dat er in 2017 326 illegalen zijn opgepakt, het merendeel door het steunpunt Curaçao (293). Op Aruba waren het er 29 en op de Bovenwinden vier. ,,Er is een toename waarneembaar van illegale immigratie vanuit Venezuela naar de ABC-eilanden. De kustwacht draagt staande gehouden ongedocumenteerden over aan de immigratiediensten van het betrokken land. Deze diensten stellen vervolgens onder andere onderzoek in of de illegale immigratie verband houdt met mensenhandel of -smokkel en dragen zorg voor het verdere (uitzettings)traject”, aldus het jaarverslag.
Er zijn 220 processen-verbaal opgemaakt bij het scheepvaarttoezicht, zo wordt gemeld. Op alle eilanden rond de 70. ,,Het grootste deel van de overtredingen betrof administratieve onvolkomenheden, zoals het niet kunnen tonen van de benodigde vaardocumenten en vergunningen. Daarnaast is opgetreden tegen overtredingen zoals het varen onder invloed, te snel of roekeloos varen en het hierbij in gevaar brengen van andere vaartuigen of watersporters. Dit vindt hoofdzakelijk plaats nabij de drukbezochte toeristische plaatsen op de eilanden”, zo wordt nader uitgelegd.
De kustwacht heeft geen milieudelicten gedetecteerd. Er zijn 36 processen-verbaal opgemaakt voor illegale visserij, waarvan 26 op Curaçao. De kustwacht is verder 127 keer in actie gekomen bij ‘search and rescue’ (SAR)-activiteiten. Daarbij zijn 61 personen gered.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.