Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Er is een commissie in het leven geroepen die de naleving van het beleid door justitiële instellingen moet bewaken.

politie weinig effectHet gaat om de Commissie Monitoring en Toezicht Politiecellen Curaçao, ofwel de Commissie Toezicht Arrestantenzorg Curaçao.

De commissie moet erop toezien dat de fundamentele principes die aan de Curaçaose rechtsorde ten grondslag liggen, worden gehandhaafd en dat de fundamentele rechten en vrijheden van de gedetineerden worden gewaarborgd.

Dat is - zo blijkt nu - bij landsbesluit op 8 maart goedgevonden. Deze commissie vloeit voort uit de eerdere commissie die in september 2013 in het leven is geroepen na het overlijden van Magnus-verdachte Luigi Florentina, alias Pretu, in het cellencomplex van Barber. Deze onderzoekscommissie heeft op 10 januari 2014 in een eindrapport onder andere te kennen gegeven dat het detentiewezen, waaronder de arrestantenzorg, onderhouden en verbeterd dient te worden.

De nieuwe Commissie Toezicht Arrestantenzorg Curaçao bestaat uit Franklin Hanze als voorzitter en Richenel Meulens en Alfio Troeman als lid, en moet naast de eerder genoemde taak, zich ook richten op het bewaken van de kwaliteit van de arrestanten- en detentiezorg in de politiecellen, de vreemdelingenbewaring in de vreemdelingenbarakken, ophoudlocaties waarin arrestanten tijdelijk worden opgehouden en locaties waar minderjarigen op grond van een strafrechtelijke maatregel zijn geplaatst. De commissie dient toezicht te houden op huisvesting, veiligheid, verzorging en bejegening van ingeslotenen; alsmede het bewaken van de kwaliteit van de zorg ten aanzien van overige ingeslotenen die onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie vallen.

Ook moet een klachtenprocedure voor politiearrestanten en bewoners van Brasami en Justitiële Jeugdinrichting Curaçao worden ingesteld en moet zorg worden gedragen voor het behandelen van die klachten en het adviseren over de afwikkeling daarvan voor zover die klachten betrekking hebben op aangelegenheden betreffende politiecellencomplexen, zoals de infrastructuur van de politiecellen; het regime in detentie; het verblijf in een politiecel en het vervoer. ,,De commissie stelt zich, onder meer door persoonlijk contact met de politiearrestanten en de vreemdelingen in de bewaring, regelmatig op de hoogte van de onder hen levende gevoelens”, zo staat in het landsbesluit.
De commissie moet eenmaal per kwartaal periodiek verslag uitbrengen aan de minister van Justitie.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).