Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voor alle leerlingen in de examenklassen breekt vanaf vandaag de spannende examenperiode aan. Daar hebben zij zich al die jaren en zeker het laatste jaar intensief op voorbereid, samen met de scholen, de schoolbesturen en het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE).

examens2

Er doen dit jaar 2.386 (2017: 2.317) examenkandidaten van 20 scholen van Curaçao mee aan het centraal eindexamen vsbo, havo en vwo. Vandaag begint het examen voor de havo- en vwo-leerlingen en morgen start het vsbo. Voor havo en vwo beginnen de eerste tijdvak-examens met het centraal eindexamen informatica. Het vsbo voor alle leerwegen, de praktisch basisgerichte leerweg (pbl), de praktisch kadergerichte leerweg (pkl) en de theoretisch kadergerichte leerweg (tkl), begint morgen met het vak Nederlands.De examenperiode wat betreft het eerste tijdvak wordt voor het vsbo afgesloten op vrijdag 25 mei 2018 met het vak Spaans voor alle leerwegen.Voor havo en vwo eindigt de examenperiode voor het eerste tijdvak op maandag 28 mei 2018 met respectievelijk het centraal eindexamen biologie en Spaans.Er zijn in totaal 594 havo- en 138 vwo-examenkandidaten. Binnen het vsbo zijn er 1.654 examenkandidaten, opgedeeld in 457 pbl-leerlingen, 442 kandidaten van pkl en 755 van de tkl. De centrale praktijkexamens voor pbl en pkl zijn al in april begonnen.De examenperiode duurt ruim drie weken. Velen zullen na hun succes een opleiding in een passend vervolgonderwijs gaan volgen, lokaal of elders.ETE legt uit dat het grootste aantal scholieren van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (vsbo) komt. ,,Dit jaar is het de vijftiende keer dat er op het vsbo centrale eindexamens worden afgenomen”, aldus het examenbureau. De grootste groep kandidaten doet centraal eindexamen in de tkl. Dit jaar zijn het 88 leerlingen meer dan vorig jaar. Ook bij pkl is een lichte stijging te zien van 15 leerlingen. Het aantal leerlingen in pbl is vijf meer dan het jaar ervoor. In totaal nemen er vijftien vsbo-scholen op Curaçao deel aan het eindexamen. ETE: ,,Ten opzichte van vorig jaar is het aantal havo-examenkandidaten dat dit jaar centraal eindexamen doet op Curaçao iets hoger, namelijk 594 ten opzichte van 578 vorig jaar (16 leerlingen meer). Voor vwo zijn er 138 examenkandidaten, wat 55 minder is dan vorig jaar.” Het totaalaantal deelnemende havo- en vwo-scholen is zeven havoniveau en zes vwo-niveau.Het tweede tijdvak, of het herexamen, voor de centrale praktijkexamens vsbo vindt plaats in de periode 11 tot en met 15 juni. Voor de centraal schriftelijke examens vsbo, havo en vwo vindt het tweede tijdvak in de periode van 18 tot en met 22 juni plaats.Het ETE is ook verantwoordelijk voor het vaststellen van de normering van de examens. Dit vindt plaats op grond van een wetenschappelijke methode. De normen van het eerste tijdvak examens van het ETE worden voor alle schooltypen op uiterlijk woensdag 13 juni aan de scholen bekendgemaakt. De normen van de examens afkomstig van Nederland worden ook op woensdag 13 juni bekendgemaakt.Verwacht wordt dat de uitslagen van het centraal eindexamen eerste tijdvak op uiterlijk vrijdag 15 juni door de scholen bekend worden gemaakt.Examenkandidaten die herexamen, het tweede tijdvak, hebben gedaan, kunnen hun uitslag op uiterlijk vrijdag 29 juni verwachten.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).