Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Als er niet snel een oplossing komt voor de financiële problemen van Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC), heeft het eiland straks geen dierenasiel meer. Dat stelt de stichting in een bericht aan de media.


Einde asiel nabijSDBC heeft zeventig jaar lang zorg gedragen voor het dierenasiel op Parera. ,,Maar de bodem van de kas is in zicht gekomen en op termijn kan het asiel niet meer bekostigd worden. Het SDBC-bestuur heeft alles in het werk gesteld om dit te voorkomen, maar als gevolg van een drastische daling van de inkomsten over alle linies is het niet langer verantwoord op de oude voet door te gaan”, zo luidt de boodschap.
De collecte en andere fundraisingsactiviteiten eind vorig jaar hebben samen een stuk minder geld opgeleverd dan voorheen. De overheidssubsidie loopt gestaag terug. En sponsoring en bijdragen van bedrijven zijn begin dit jaar lager uitgevallen dan gehoopt. ,,Het kost steeds meer moeite mensen en organisaties ervan te overtuigen om bij te dragen. De markt is bovendien meer dan verzadigd doordat allerlei instellingen die nagenoeg hetzelfde werk doen op dezelfde deuren kloppen voor geldelijke bijdragen”, verklaart het SDBC-bestuur.
Ondertussen zit het asiel overvol met alleen al zo’n honderd honden. ,,De kosten voor voeding en medische hulp zijn sterk toegenomen. Daar komt nog bij dat andere organisaties ook honden, waar zij geen plaats voor hebben, bij het asiel komen ‘schutten’”, gaat het bericht verder. ,,Natuurlijk worden niet de meest aantrekkelijke honden afgeleverd, waardoor het asiel met vele, niet of niet snel adopteerbare, dieren komt te zitten. Deze dieren blijven maanden in het asiel, krijgen geen nieuwe baas en nemen ruimte in van andere honden en katten die aangeleverd worden waar dan geen plaats voor is.”
Het bestuur zegt al haar middelen en energie te moeten steken in het in standhouden van het asiel en daardoor niet toe te komen aan het probleem zelf; het efficiënt en groots aanpakken van de overpopulatie van honden en katten op Curaçao. De Dierenbescherming zou dat willen oplossen door consistent sterilisatiecampagnes uit te voeren en een goed educatieprogramma te implementeren waarmee de bevolking bewust wordt gemaakt van de intrinsieke waarde van dieren. Maar dat is nu niet of nauwelijks aan de orde, aldus SDBC. ,,Kortom: het probleem wordt wel opgevangen, maar niet opgelost”, wordt geconcludeerd. ,,De hondenpopulatie blijft stijgen en iedereen klaagt dat er geen plaats meer is voor de opvang van nog meer honden en katten.”
Het SDBC-bestuur zegt zich met de Raad van Toezicht te beraden over de te nemen stappen en hoopt vurig dat zich snel een oplossing aandoet. ,,Hoewel die vooralsnog niet binnen bereik lijkt.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.