Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Een verarmingsproces is zich op Curaçao aan het voltrekken.

armen Tot die conclusie komt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), die zich baseert op data afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). ,,De gevolgen van de economische malaise die zich al enig tijd manifesteert beginnen steeds duidelijker te worden. De Curaçaose samenleving wordt geconfronteerd met een (forse) welvaartsdaling”, aldus de VBC. ,,In de afgelopen decennia is het reële bruto binnenlands product per capita met meer dan 10 procent gedaald. Ook was in 2017 het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van de zogenaamde onderstandsregeling het hoogst in de afgelopen tien jaar.”Gebrek aan duurzame economische groei, respectievelijk stagnatie en krimp zijn de voornaamste oorzaken dat het inkomen aan het verminderen en de werkeloosheid aan het toenemen is, waardoor steeds meer mensen een beroep op de onderstandsregeling moeten doen, zo stelt de VBC, die vervolgens stelt: ,,Het stimuleren van structurele economische groei en entameren van nieuwe economische activiteiten zijn noodzakelijk om de trend van verarming om te buigen in groei van de welvaart.” Het opstarten van economische activiteiten vereist volgens de vereniging durf, vastberadenheid en een product of dienst dat verkoopbaar is. ,,Uit recent onderzoek van US News en World Report blijkt dat naast deze basiseigenschappen ook andere factoren een grote rol spelen waarom ‘start-ups’ in sommige landen sneller en vaker van de grond komen.” Uit het onderzoek waar de VBC naar verwijst komt naar voren dat landen die de volgende faciliteiten bieden de meeste investeerders aantrekken: een ondernemersvriendelijke omgeving en overheid; een cultuur van nemen van risico’s; goed opgeleid en vakbekwaam personeel; goed ontwikkelde infrastructuur die connectiviteit met de rest van de wereld biedt; goed ontwikkeld rechtssysteem ter waarborging van de rechtszekerheid; een aantrekkelijk fiscaal klimaat; stabiliteit; aanwezigheid en gemakkelijk toegang tot kapitaal en financieringsmiddelen.Op basis van deze criteria blijkt volgens US News en World report dat Duitsland, Japan, USA, United Kingdom en Zwitserland de top vijf landen zijn bij startende ondernemers. Zo blijkt dat in Duitsland voor 20 euro met een onderneming gestart kan worden. In de UK is het mogelijk om voor 12 pond binnen enkele minuten een online businessbankrekening te openen. ,,Vele internationale en lokale organisaties en experts hebben hierop gewezen en geadviseerd om aandacht hieraan te besteden, doch de Curaçaose beleidsmakers en beslissers schijnen hiervan niet onder de indruk te zijn. De gevolgen van deze opstelling en insteek is marginale en stagnerende economische groei wat tot verarming leidt.”De VBC doet een dringend beroep op de beleidsmakers en beslissers ‘het roer om te gooien en zich te concentreren op het stimuleren van economische groei om de welvaart te vergroten’. ,,Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden. Volg de bevindingen en richtlijnen die voortvloeien uit onder meer het onderzoek van US News and World Report. Deze adviezen zijn allemaal pro deo”, aldus de vereniging tot slot.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.