Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Voormalig Centrale Bank-president Ensley Tromp ‘betwijfelt ten zeerste’ of er op zijn oude werkkamer bij het CBCS-gebouw in Scharloo ‘jammers’ zijn aangetroffen, zoals de krant Èxtra woensdag prominent op de voorpagina meldde.

cbcs Jammer-apparaten zenden een stoorsignaal uit wat spraak- en dataverkeer in de omgeving van de jammer onmogelijk maakt. Het apparaat is vooral bedoeld om het mobiele telefoonverkeer (tijdelijk) uit te schakelen. Ex-premier Gerrit Schotte (MFK) werd eerder veroordeeld voor het onwettig inzetten van jammers.Tegenover het Antilliaans Dagblad is Tromp eerst wat beduusd als hij met het Èxtra-artikel wordt geconfronteerd: ,,Jammers? Nee! Waarom zou ik die nodig hebben gehad? Ik begrijp het niet. Als ze al zijn gevonden, dan zijn ze daar niet door mij of in mijn periode geplaatst. 100 Procent zeker niet. Nee, 1.000 procent zeker niet.”Dan verbolgen: ,,Ik ben zeer teleurgesteld over deze aanpak die er kennelijk op is gericht om mij verder te schaden. Onlangs ook met berichten over afluisterapparatuur die binnen de Centrale Bank zou zijn gevonden. Deze berichtgeving is tendentieus en erg suggestief. Er wordt helemaal niets gedaan aan verificatie om te controleren of dit wel waar is. Ik ben in elk geval op geen enkele manier in de gelegenheid gesteld om in het kader van hoor en wederhoor iets te zeggen hierover.”Als Tromp wordt gevraagd wat er dan eventueel waar kan zijn over speciale apparatuur die recentelijk is ontdekt, zegt hij dat bij zijn weten er alleen beeldopnameapparaten - camera’s - zijn geplaatst bij deuren en dergelijke, waarvan het materiaal wordt opgeslagen en enkel wordt bekeken en geraadpleegd, mocht zich een bepaald incident hebben voorgedaan. ,,Maar dat is algemeen bekend en daar is niets mis mee.”Wat hij zich verder kan herinneren is dat jaren geleden, mogelijks zelfs twintig jaar terug, bij de bouwwerkzaamheden een apparaat is aangekocht - volgens Tromp eentje dat werd geadviseerd door het beveiligingsbedrijf Sensormatic - in verband met het feit dat toen nogal veel werklui het gebouw binnenkwamen en weer verlieten. ,,De aanschaf gebeurde destijds met de zegen van een toezichtcommissie bestaande uit wijlen Luis Nahr, wijlen Donny Bakhuis en Peggy Römer. Dat was uit voorzorg, maar uiteindelijk is het nooit gebruikt. Het lag nog keurig opgeborgen op mijn oude werkkamer. Bij elke rapportage over de periodiek uitgevoerde sweepcontroles werd de aanwezigheid van dit apparaat vermeld.”De huidige directie, de nog altijd tijdelijk aangestelde leden van de Raad van Bestuur (RvB) van de CBCS, geven desgevraagd geen commentaar. Bij de vermeende ontdekking van afluisterapparatuur een paar weken terug, bevestigde president ad interim Leila Matroos-Lasten tegenover de <I>Amigoe<I> dat dit inderdaad zou zijn gevonden, maar later wilde zij er geheel niet meer over praten en liet ze de woordvoering over aan de communicatieafdeling die echter geen enkele inhoudelijke mededeling kon doen. De CBCS liet gisteren desgevraagd weten ‘niet te reageren’ maar op korte termijn een persbericht uit te zullen sturen.Voor het hebben en gebruiken van jammers is een vergunning van Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U) nodig, aldus de voorlichter van het Openbaar Ministerie (OM) die overigens aangeeft dat er géén aangifte is ontvangen in het geval van de Centrale Bank. ,,Niemand op Curaçao heeft een machtiging van BTP&U om jammers te gebruiken en niemand kan die krijgen”, verklaart BTP&U-directeur Franklin ‘Chebu’ Sluis tegen deze krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.