Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - De ministers van het kabinet-Rhuggenaath hebben sinds vorig jaar wel 94 brieven met vragen afkomstig van Statenleden onbeantwoord gelaten.

statenfotojeuDat blijkt uit een overzicht dat door Statenvoorzitter William Millerson (PAR) naar premier Rhuggenaath is gestuurd en in handen is van deze krant.In de begeleidende brief wijst Millerson de minister-president op het protocol dat op 20 augustus 2013 tussen de Staten en de regering van Curaçao is getekend, waarbij uitvoering wordt gegeven aan het individuele vragenrecht van Statenleden. ,,Ingevolge artikel 5 van voornoemd protocol dient de voorzitter van de Staten om de drie maanden een overzicht van de gestelde vragen, de ontvangen antwoorden en de nog openstaande vragen per ministerie, die langer dan drie maanden op beantwoording wachten, te publiceren”, zo schrijft Millerson in zijn brief. Hij vraagt de minister-president vervolgens rekening te houden met artikel 4 van het protocol, dat aangeeft dat indien een minister niet in staat is binnen de gestelde termijn van twee maanden de vragen te beantwoorden, hij gehouden is dit schriftelijk met vermelding van de redenen hiervoor aan de voorzitter van de Staten te berichten.De recordhouder voor de meeste onbeantwoorde brieven is minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie. Hij heeft sinds vorig jaar 18 brieven onbeantwoord gelaten. Naar hem zijn brieven gestuurd met vragen over onder andere toeristen die op Bándabou zijn overvallen, politie-uniformen, illegale prostitutie, gangproblematiek op Curaçao, veiligheid op stranden, criminaliteitsgolf op het eiland en ontsnappingspogingen uit het cellencomplex van Rio Canario. Girigorie wordt opgevolgd door minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Zij heeft 15 brieven van Statenleden niet beantwoord. Aan haar zijn onder andere vragen gesteld over veilig verkeer, vuurwerkverkoop en het illegaal bezetten van overheidsterreinen. Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën heeft geen reactie geleverd op dertien brieven van de Staten. De oudste brief dateert van 21 augustus 2017 en betreft het functioneren van het geschorste hoofd van de douane, Jules Ilario. Andere vragen die zijn gesteld, gaan onder andere over het optimaliseren van de Belastingdienst en tax compliance op Curaçao, motorrijtuigenbelasting, de Gaming Control Board en het laatste rapport van Standard & Poors.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).