Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Shekinah Dare, econoom bij de afdeling Studiedienst van de Centrale Bank CBCS slaakt een ‘positieve noodkreet’.

cbcs

De arbeidsproductiviteit van Curaçao neemt al een tijdlang af én is, uitgedrukt als het bruto binnenlands product (bbp) per werkende, lager dan het gemiddelde van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen.Dare benadrukt echter dat haar presentatie is bedoeld als ‘een positieve alarmkreet om deze trend om te keren’. Hoewel de arbeidsproductiviteit op Curaçao de afgelopen jaren continu is gedaald en hierdoor een van de redenen is van de zwakke economische prestatie, is er volop ruimte voor verbetering.Op de laatste dag van de tweede Central Banking Conferentie onlangs van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die als overkoepelend thema ‘het aanpakken van uitdagingen om een hoger groeipad in kleine en open economieën te realiseren’ had, gaven twee economen uit de regio een presentatie over de daling van de arbeidsproductiviteit in het Caribisch gebied. In een vol auditorium gaven Dare en Amos Peters, econoom bij de Caribbean Development Bank, presentaties over ‘arbeidsproductiviteit als motor voor economische groei’. In haar presentatie richt Dare zich voornamelijk op de arbeidsproductiviteit op Curaçao, terwijl Peters een overzicht geeft van de ontwikkelingen in de arbeidsproductiviteit in de regio.Dare meldt dat de economische prestatie van Curaçao zwak is geweest sinds het land in 2010 zijn autonome status binnen het Koninkrijk kreeg. De afgelopen jaren is de gemiddelde groei nihil geweest. Dare legt ook de methodologie uit om de arbeidsproductiviteit te meten en laat zien dat die al een tijd afneemt op Curaçao. ,,De daling van de arbeidsproductiviteit heeft negatieve gevolgen voor de economische groei en het internationale concurrentievermogen.”De arbeidsproductiviteit op Curaçao, uitgedrukt als het bbp per werkende, is lager dan het gemiddelde van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen, hoewel de ontwikkeling in deze regio sinds 2006 óók een dalende trend laat zien.Dare stelt voor om meer te investeren in betere technologie en in menselijk en fysiek kapitaal, waaronder opleidingsprogramma’s die de kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking verbeteren. Deze programma’s moeten zich ook richten op efficiëntere bedrijfsprocessen om de winstgevendheid van bedrijven te vergroten.Op pagina 2‘Hervormingarbeidsmarkt en innovatie’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).