Van een onzer verslaggevers 

Willemstad - De Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) heeft zich tijdens een audiëntie bij de Raad van Ministers over een minister uitgelaten op een manier die voor minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) onaanvaardbaar is.

konket2

Dit staat in een brief van de premier aan de CCvV. De Raad van Ministers ontving onlangs, op 11 april, leden van de overheidsvakbonden, die hun beklag kwamen doen over minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Konket (MAN). De minister was niet aanwezig bij een overleg van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) op 15 februari 2018. Dit ervaren de bonden als ‘beledigend’. Aan de voorzitter van het CGOA schreven de vakbonden dat zij geen redenen zien waarom de regering baat zou hebben bij verstoorde verhoudingen met de vertegenwoordiging van het overheidspersoneel. Dit hebben de leden tijdens de audiëntie bij de Raad van Ministers nadrukkelijk herhaald. De brief en de uitspraken zijn niet goed gevallen bij premier Rhuggenaath. De afwezigheid van minister Konket op 15 februari zou te wijten zijn geweest aan ‘een onvoorziene omstandigheid met een spoedeisend karakter’. Dit had minister Konket eerder zelf al aangegeven. ,,De Raad van Ministers heeft alle vertrouwen in de opstelling en inspanningen van de minister in casu”, zo schrijft de premier. Voorts stelt de premier namens de Raad van Ministers dat deze tot de conclusie is gekomen, dat ‘de ernst van de financiële situatie van het Land niet in voldoende mate bekend is bij de CCvV’. ,,De raad acht deze kennis onontbeerlijk voor enig verder beraad binnen het CGOA en stelt om die reden voor om de minister van Financiën een weergave van de huidige financiële situatie te laten schetsen aan de CCvV in de vorm van een presentatie.” De ministers gaan er gezamenlijk vanuit dat ‘een degelijke overlegsfeer, die open en reëel moet zijn, het beste gecreëerd kan worden door alle partijen op de hoogte te stellen van de feiten en factoren die een rol spelen in de huidige situatie van het Land’.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.