Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Met de huidige formatiecapaciteit van de kustwacht kan 24/7 beschikbaarheid - 24 uur per dag en zeven dagen per week - alléén in nauwe samenwerking met de ketenpartners worden gerealiseerd door de bemanning van de ‘fast interceptors’ samen te stellen uit het politiekorps, de douane en de kustwacht.

kustwacht Zo liet minister Ank Bijleveld (CDA) van Defensie eerder deze maand weten in antwoord op feitelijke vragen naar aanleiding van het Jaarplan 2018 van de Kustwacht Caribisch gebied. Het afgelopen jaar is 1.502 kilogram aan drugs in beslag genomen, zijn twintig vuurwapens - inclusief een grote hoeveelheid munitie en twee handgranaten - onderschept en zijn 326 ongedocumenteerden aangehouden.De samenwerking tussen het Landelijk Korps Politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), het Recherche Samenwerkingsteam (RST), Openbaar Ministerie (OM), douane en de kustwacht in het Fusion Center Aruba (FCA) en het Intelligence Center Curaçao (ICC) is ‘cruciaal’ en zal verder worden uitgebreid. Aldus de bewindsvrouw.,,Het fysiek ‘naast elkaar zitten’, met elkaar meevaren (in het geval van de kustwacht), het delen van informatie en het gezamenlijk gebruik van databases (mits juridisch mogelijk) heeft aantoonbare positieve effecten op de criminaliteitsbestrijding. De landen (Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland, red.) zijn leidend in het faciliteren van een verdere versterking van deze initiatieven.”Onderlinge samenwerking en informatiedeling (‘Samen Sterk’) zijn essentieel voor het Intelligence Gestuurd Politieoptreden (IGP) van de kustwacht en daarmee voor een optimale taakuitoefening, aldus de bewindsvrouw.,,Het Openbaar Ministerie (OM) kan deze samenwerking versterken door bestaande opsporingscapaciteit, bijvoorbeeld van het Korps Politie Aruba, meer in het maritieme domein in te zetten. Ook onderzoekt het OM te Curaçao in samenwerking met de ketenpartners of een multidisciplinair team kan worden samengesteld voor opsporingscapaciteit, bijvoorbeeld van Korps Politie Curaçao, de douane, de marechaussee en de kustwacht.”Er wordt ‘voortdurend geprobeerd’ samengestelde bemanningen van de verschillende ketenpartners te realiseren zodat 24/7 inzet zo veel mogelijk wordt benaderd, geeft de minister aan.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).