Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Het boekjaar 2017 was voor MCB Group, de grootste bankinstelling van de Dutch Caribbean, een jaar met een forse financiële aderlating; de winst na belastingen daalde met 24 miljoen (-19 procent), maar bedroeg nog altijd 104,5 miljoen gulden.

mcb Een jaar eerder kwam de nettowinst nog uit op bijna 129 miljoen, terwijl in de twee jaren daarvoor onderaan de streep 140 miljoen werd verdiend. Feitelijk is het winstniveau van 2017 gelijk aan exact tien jaar eerder, toen over 2007 een resultaat werd gerealiseerd van ruim 106 miljoen.In hun directieverslag melden president-directeur Lionel ‘Chicu’ Capriles en de directeuren Michael de Sola en Mahadeo Sebarath (die medio vorig jaar het managementteam versterkte na het vertrek van Ian de Silva die met pensioen ging), dat veel heeft te maken met tegenvallende economische ontwikkelingen op alle eilanden, maar natuurlijk deed orkaan Irma daar op 6 september 2017 een enorme schep bovenop. Die dag werd de economie van Sint Maarten zwaar getroffen en dat heeft de bancaire sector en dus ook MCB volop gevoeld.De winstgevendheid van Maduro & Curiel’s Bank is dan wel afgenomen tot zo’n 104 miljoen, het eigen vermogen van de bankgroep is het voorbije jaar verder verbeterd: voor het eerst kwam deze uit boven de 800 miljoen. In totaal steeg het vermogen met 47 miljoen (+6 procent) tot 818 miljoen. Een krachtige kapitalisatie ziet de top als een sterke eigenschap dat het publiek vertrouwen moet geven.In 2017 nam het totale spaarbedrag dat rekeninghouders bij MCB aanhouden met 418 miljoen (+7 procent) toe. Daarmee stond er per 31 december voor maar liefst 6.691 miljoen (6,7 miljard) aan spaartegoeden en deposito’s bij de bank gestald. Vooral op Curaçao en Sint Maarten was sprake van stijging. MCB beseft het gewicht hiervan en de directie schrijft op een ‘zeer verantwoordelijke manier’ met deze gelden van klanten om te zullen blijven gaan.De groei van de spaargelden was de voornaamste reden voor de toename van het balanstotaal. In 2017 steeg de MCB-balans, gevormd door veertien bedrijven op de eilanden en ook daarbuiten, met 450 miljoen (+6 procent) en kwam uit op niet minder dan 7.782 miljoen (bijna 7,8 miljard). Ter vergelijking: dit was tien jaar geleden nog 4,3 miljard.Een deel slechts van de spaartegoeden kan MCB wegzetten in de vorm van verstrekte leningen en voorschotten. Met moeite. Na twee jaar van nulgroei van de leningenportefeuille, werd vorig jaar een bescheiden toename gezien met 84 miljoen (+2 procent), voornamelijk op Curaçao en Bonaire wat betreft de bedrijfsleningen en financiering aan de publieke sector, terwijl de persoonlijke leningen een kleine daling vertoonden. Al met al is er voor 4,1 miljard aan leningen uitgezet.Omdat de leningenportefeuille maar langzaam groeit, heeft MCB een groot deel van de spaartegoeden van cliënten ondergebracht als beleggingen en deposito’s bij internationale banken. Daardoor steeg het tegoed bij andere banken met 171 miljoen (+7 procent) tot 2.767 miljoen en de beleggingen zelfs substantieel met 198 miljoen (+47 procent) tot 621 miljoen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).