Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Global Humanistic University (GHU) is onlangs opgericht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Curaçao en heeft de zegen van de minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR).

universiteitDaarmee krijgt Curaçao een universiteit waar online lesprogramma’s te volgen zijn. De directeur en rector magnificus (RM) is de in Oostenrijk geboren Helmar Grabner (59). Hij legt uit hoe de GHU werkt: ,,Er zijn drie studieniveaus, een doctoraat (Phd)-programma, een masters- en een bachelorsprogramma. Voor het Phd-programma komen nu aanmeldingen binnen van professoren van instituten over de hele wereld die bereid zijn studenten te begeleiden bij het schrijven van hun proefschrift. Er zijn al 42 aanmeldingen binnen, van lokale professoren, professoren uit Nederland, een professor van Harvard University in de Verenigde Staten en van 23 andere landen in de wereld. Deze professoren worden uitvoerig, op Curaçao, door een lokale medewerker, gescreend op hun antecedenten alvorens wij ermee in zee zouden gaan. Promovendi betalen 25.000 dollar voor het hele programma.”Grabner verklaart dat de GHU nog geen website heeft, omdat het de bedoeling is pas in januari 2019 van start te gaan. Toch is er al een bureau en zijn er enkele (Curaçaose) medewerkers in het WTC die de voorbereidingen treffen. De GHU heeft een bestuur bestaande uit Aignald Panneflek, Henri Burgers en Lysette Melfor. Op de vraag wat de voordelen zijn voor Curaçao stelt Grabner: ,,De belastinginkomsten. GHU is gevestigd op Curaçao en zal over de inkomsten belasting afdragen.” Voor de masters- en bachelorsprogramma’s worden niet zozeer individuele studenten aangetrokken, maar hogescholen en universiteiten die de programma’s inkopen voor hun studenten. Op dit moment wordt daarvoor een promotiecampagne gestart. We streven naar een studentenaantal van 50.000 die online onze programma’s volgen.”Grabner legt uit dat hij ook een Phd-programma sponsort en een Curaçaose promovendus bij GHU mag promoveren. Daar zal te zijner tijd meer informatie over gegeven worden. ,,Er wordt een thema gekozen en daarover willen wij inzendingen ontvangen van geïnteresseerden die hierop willen promoveren. Er zullen criteria opgesteld worden waaraan de inzender moet voldoen. De beste inzender zal uiteindelijk gekozen worden”, zo wordt nader uitgelegd. Minister Alcalá-Wallé zette haar handtekening onder een charter waarin de GHU toestemming krijgt zich te vestigen voor het bieden van ‘innovatief afstandsonderwijs van een hoge kwaliteit met een onderzoeksprogramma en leerprogramma’s op het gebied van bedrijfskunde, financiën en recht’. Daarnaast is er een accreditatieinstelling opgericht, de ‘Accreditation Agency of Curaçao (AAC)’, door Grabner, waar hij naar eigen zeggen geen bemoeienis meer mee heeft. ,,De organisatie functioneert onafhankelijk en houdt zich aan internationale accreditatiestandaarden. Dat is mogelijk vanwege de aansluiting bij de European Association for Quality Assurance in Higher Education en de European Higher Education Area”, legt hij uit.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).