Van een onzer verslaggevers

Willemstad - MFK heeft de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), scherpe vragen gesteld over de staat van de Girobank, waarvoor al ruim vier jaar de noodregeling van toepassing is.

 Ondertussen nemen de zorgen over Giro toe, aldus de oppositiepartij.Enkele dagen geleden ontving de griffie van de Staten een elftal vragen van MFK-fractievoorzitter Gerrit Schotte. Die worden doorgeleid aan de bewindsman van Financiën. Aanleiding voor de Statenvragen is volgens MFK dat de partij wordt benaderd door zowel werknemers als klanten van Girobank, die bezorgd zijn over de situatie waarin de bank zich bevindt. Het personeel zou onzeker zijn over het behoud van banen. Schotte wijst er in zijn vragen aan Gijsbertha op dat Giro op 16 december 2013 onder curatele werd gesteld, door de noodregeling uitgesproken door het gerecht op verzoek van toezichthouder de Centrale Bank CBCS. Hij rekent uit: dat is nu vier jaar en drie maanden geleden. ,,En nog steeds is de noodregeling van toepassing.” Los van de officiële mededeling dat twee bankkantoren werden gesloten (La Confiansa en Colon), zijn er sterke geruchten over mogelijk gedwongen personeelsreductie en dat er veranderingen komen in de top, overigens zónder dat de werknemers en relaties hiervan op de hoogte zijn gesteld, aldus MFK. De grootste oppositiepartij vraagt naar de exacte motieven destijds om Giro onder verscherpt toezicht te plaatsen. Zijn vier jaar en drie maanden later deze redenen nog altijd niet weggenomen? ,,Zitten er tussen de fouten gemaakt bij Giro ook fouten die kunnen worden toegeschreven aan de Centrale Bank, als gevolg van veronachtzaming van het toezicht?” De MFK wil alle namen van directieleden die de Girobank de afgelopen periode in verband met de noodregeling heeft gekend. ,,Is het de bedoeling dat er meer bankfilialen sluiten en dat er ontslagen zullen vallen? Klopt het dat er gezocht wordt naar een partner die Girobank moet herkapitaliseren?” In het verleden zijn veel van deze vragen ook door de media gesteld aan Girobank zelf. Vele bleven onbeantwoord. Zoals over de pijnlijke vereiste personeelsreductie. Deze krant berichtte eerder dat het naar verluidt zou gaan om circa de helft van de bestaande werknemers. Dat kan oplopen tot zo’n 80 tot 90 medewerkers van Giro die hun baan dan kwijtraken. De helft van de ontslagen zou nog dit jaar vallen, de andere helft in 2019.IIG Capital (International Investment Group) in New York is de grootste aandeelhouder, maar deze groep is niet in staat of niet bereid grootschalig bij te storten. Naar verluidt is er 240 miljoen gulden aan herkapitalisatie vereist. Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) is de tweede grootste aandeelhouder.Parlementslid Schotte vraagt aan minister Gijsbertha hoe cliënten van Giro die spaartegoeden aanhouden of zakendoen met de bank de mogelijk negatieve gevolgen voor henzelf moeten inschatten. En als het misgaat, wie is er dan verantwoordelijk voor het opvangen van de negatieve effecten om te voorkomen dat klanten en zakenlieden de dupe zijn? Aldus de laatste vragen van MFK, die erop wijst dat Curaçao zich niet nog meer banenverlies en bedrijfssluitingen kan veroorloven.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.