Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Statenlid Rennox Calmes van de kleinste regeringspartij PIN wil van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) exact weten wat er klopt van de berichten dat er bij de Centrale Bank afluisterapparatuur zou zijn aangetroffen.


CBCSCalmes stelt hierover een reeks vragen, waaronder: ,,Kan de minister garanderen dat vertrouwelijke informatie veilig is bij de Centrale Bank?” Opmerkelijk is dat de Statenvragen wel zijn gesteld, namelijk op 10 april via parlementsvoorzitter William Millerson (PAR) waarna ze voor ontvangst officieel zijn afgestempeld, maar dat ze niet in de publiciteit zijn gebracht.
Publiciteitsschuw is ook de Centrale Bank CBCS zelf. Nadat een en ander niet geverifieerd in de sociale media belandde en president ad-interim Leila Matroos-Lasten tegenover de krant Amigoe de ontdekte afluisterapparatuur leek te bevestigen, deed de CBCS er verder volledig het zwijgen toe.
Hoewel de Raad van Bestuur (RvB) aanvankelijk aangaf bereid te zijn tegenover het Antilliaans Dagblad een toelichtende verklaring af te geven en er zelfs een afspraak voor een telefonisch interview was gemaakt, werd de redactie vlak voor het afgesproken tijdstip gebeld door de afdeling communicatie die op geen enkele redelijke vraag antwoord kon geven, anders dan dat de kwestie nog in onderzoek was. Daarmee bleef het gerucht een gerucht dat werd bevestigd noch ontkend en is het een eigen leven gaan leiden.
Reden voor Statenlid Calmes van Partido Inovashon Nashonal (PIN) van partijleider Suzy Camelia-Römer, zelf in het kabinet-Rhuggenaath minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), om vragen te stellen aan MAN-bewindsman Gijsbertha. In een poging opheldering te krijgen. Ook Calmes verwijst naar berichten op sociale media en gevestigde media dat bij een controle afluisterinstrumenten zouden zijn gevonden. Hij spreekt van ‘schending van de privacy’, maar mogelijk ook van ‘strafbare feiten’.
Sommigen spreken van ‘nepnieuws’. Er zouden bij de CBCS regelmatig ‘sweeps’ worden uitgevoerd om na te gaan of er afluister- en/of opnameapparatuur verborgen zit. In het verleden zou nooit iets zijn aangetroffen. Dit staat in rapporten geregistreerd. Als er nu wél apparatuur zou zijn aangetroffen, zou dit moeten kunnen worden bewezen aan de hand van een dergelijk verslag. Tot nu toe bleef echter elk commentaar, laat staan een bevestiging van de directie, achterwege.
Dat het hier om een ernstige zaak gaat, blijkt ook wel uit de vragen van de PIN-parlementariër. Hij vraagt eerst of de minister op de hoogte is van de berichtgeving. En vervolgens is de tweede - voor de hand liggende - vraag of Gijsbertha kan ‘bevestigen of ‘tegenspreken’ dat er apparatuur is gevonden.
,,Kan de minister informatie verstrekken over hoe deze apparatuur is aangetroffen”, vervolgt Calmes, die ook wil weten door wie dit is gevonden. ,,Gaat de minister een onderzoek instellen om erachter te komen wie de apparatuur heeft laten aanbrengen en door wie het is aangebracht, vanaf wanneer dit is gebeurd en met welke motieven?”
Behalve dat het Statenlid van Gijsbertha wil weten of deze wel kan garanderen dat vertrouwelijke informatie bij de CBCS veilig is, vraagt hij ook naar het veiligstellen van de privacy van medewerkers. Tot slot: ,,Kan de minister garanderen dat de Centrale Bank goed beveiligd is tegen inbraken en aanvallen via internet?”
Er zouden volgens onbevestigde berichten onlangs eerst een Nederlands bedrijf en daarna een Amerikaans gespecialiseerde onderneming zijn ingeschakeld bij het ‘sweepen’ van het CBCS-kantoorpand te Scharloo. Het betreft een zeer groot gebouw met een forse hoeveelheid werknemers. De meeste verwarring lijkt nog de aanvankelijke semi-bevestiging van Matroos-Lasten te hebben veroorzaakt, overigens zonder onderbouwing, waarna de Centrale Bank zich in stilzwijgen hulde en nog altijd hult. De antwoorden van minister Gijsbertha op de vragen van Statenlid Calmes zullen mogelijk meer helderheid geven.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).