Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) gaf vertegenwoordigers van Sona, Ballast Nedam en Berenschot gisteren een flinke veeg uit de pan. De maat is voor haar vol. 


Not on my watch 2 NEWTegenstrijdige verklaringen en steken onder water tijdens de openbare Statenvergadering van gisteren waren voor Camelia-Römer de spreekwoordelijke druppel. ,,Jullie vechten als kemphanen en maken elkaar voor rotte vis uit, maar het gaat hier wel om een ziekenhuis voor de Curaçaose bevolking. Ik doe hier niet aan mee. Iedereen moet de broekriem aantrekken en eindelijk eens verantwoordelijkheid nemen. Ik behartig één belang: dat van Curaçao. Ik zeg vandaag tegen iedereen; tegen Sona, Berenschot en Ballast Nedam, en hoor me goed: Not on my watch!”
Camelia-Römer is niet te spreken over het voor 31 miljoen conservatoir derdenbeslag dat door Ballast Nedam ten laste van Sona, met het Land Curaçao als aansprakelijke partij, is gelegd. René Overdevest van Ballast Nedam gaf donderdag in de Staten te kennen dat het beslag is gelegd voor ‘nog te verrichten werkzaamheden’. Er werd - onder andere wegens berichtgevingen in de media - gevreesd voor de financiële situatie van Sona en daarom besloten niet langer te wachten en beslag te leggen. ,,Ik vind het raar dat mensen op een krant afgaan om de minister aan te spreken of brieven naar de Staten te sturen of posities in te nemen zoals een derdenbeslag onder het Land. Er had ook gewoon voor een gesprek met het Land gevraagd kunnen worden. Het Land zal alle vorderingen dienen te honoreren, mits ze een basis hebben en mits ze aangetoond kunnen worden. En daar heeft niemand aan te twijfelen. Dit land is geen bananenrepubliek, dit is een geordend land.” 
De minister vindt dat Sona opheffing van het beslag moet vragen en waarschuwde Ballast Nedam dat geen cent zal worden uitgegeven aan werkzaamheden die niet zijn verricht. ,,Het is incorrect; incorrect dat er geen rekening mee wordt gehouden dat we met een Land van doen hebben. Maar het Land gaat niets betalen wat niet is gesubstantieerd. Dus het Land zal rekeningen betalen waarvoor gewerkt is; conform afspraken zal het Land handelen, maar het Land zal niet zomaar afspraken tussen partijen honoreren, die elkaar hier in uw zaal voor rotte vis hebben zitten uitmaken”, aldus de GMN-minister tegen de Statenleden. ,,Ik zeg hierin tegen Ballast Nedam: het Land betaalt de zaken waarvoor gewerkt wordt. Daar hoeft geen zenuwachtigheid over te bestaan.” 
Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, minister Camelia-Römer en Stanley Betrian, die bij landsbesluit is benoemd tot Ministerieel Regisseur en toezichthouder (MRT), zijn zich reeds aan het buigen over de wijze waarop eventuele meerkosten van het HNO-project - tot nu toe door de minister geraamd op ruim 100 miljoen gulden - kunnen worden gefinancierd. ,,Ik ga daar in deze ‘open court’ niet op in, want ik heb al voldoende gezegd. Als het parlement meer wil weten, vraag ik u mij uit te nodigen in een gesloten vergadering van het parlement en dan zal ik u, samen met de minister van Financiën en de MRT, precies uitleggen hoe ik ermee omga. Maar gebruik het Land niet als een judas om met een stok te slaan. Want het Land is haar verplichtingen steeds nagekomen en dat zal het ook blijven doen.” 
De minister sprak ook waarschuwend over het mogelijk stilleggen van de bouwwerkzaamheden. ,,Een kort geding is vijf minuten daarna ingesteld. Niemand legt hier het werk neer omdat Sona zogenaamd niet betaalt. Want wanneer het Land spreekt van een ordentelijke overdracht, moet uiteraard ook met de crediteuren worden gezeten om dat gedeelte af te handelen. Daarom begeleidt Soab ook de overdracht.” 
De minister, die sinds haar aantreden duidelijkheid heeft geëist over de cijfers van de bouw van Hospital Nobo Otrobanda, stelde aan het einde van haar betoog dankbaar te zijn voor de vergadering in de Staten ‘omdat nu de gehele Curaçaose gemeenschap kan zien hoe partijen met elkaar omgaan’. ,,Dat is de winst van vandaag en straks, wanneer Suzy Römer naar het Gerecht stapt - op 2 mei dient de zaak waarvoor reeds een verzoekschrift is ingediend - zal iedereen weten waarom zij zo stevig op haar standpunt is blijven staan.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).